Verschillen tussen een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering

De verschillen tussen de opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering leveren in de praktijk nogal eens wat onduidelijkheid op. We lichten je het verschil graag toe.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering verzekert onroerende goederen, de zogenaamde opstal (gebouwen en bijbehorende gestalde objecten). De verzekering is ook bekend als woonhuisverzekering. Dus dit soort verzekeringen wordt afgesloten door eigenaren van gebouwen en woningen om hun optrekje te verzekeren tegen bijvoorbeeld storm, ontploffing, inbraak en glasschade.

Het in eigendom hebben van een gebouw, brengt rechten en plichten met zich mee. De plicht van verzekeren tegen schade is er daar één van.

Opstalverzekeringen kunnen zowel door bedrijven als ook particulieren worden afgesloten.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

In de volksmond is deze verzekering de zogenaamde WA-verzekering. De aansprakelijkheidsverzekering verzekert de verzekerde tegen niet opzettelijke schade aangericht bij derden (andere mensen of bedrijven). Dit zijn schades als; een bal door een ruit, of een ander per ongeluk een verwonding toebrengen waardoor kosten voor de dokter of andere instanties gemaakt dienen te worden. In technische termen heet dit zaak- en letselschade. De verzekering dekt de schade als er uitdrukkelijk geen opzet in het spel is.

Aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen zowel door bedrijven als ook particulieren worden afgesloten.

De verschillen tussen aansprakelijkheids- en opstalverzekering

Beide verzekering vallen onder de schadeverzekeringen, echter ze verzekeren met geheel verschillende doeleinden.

Laten we eens een praktijkvoorbeeld bekijken:

De boom in de tuin van uw huis valt op de tuin van de buren, en de afgebroken takken veroorzaken schade. De boom behoort bij uw huis, echter bomen en struiken vallen niet onder opstal, maar worden gezien als houtopstand, en daarvoor is voor deze schade een aansprakelijkheidsverzekering nodig.

We nemen nu hetzelfde voorbeeld, echter het is het niet de boom die omvalt, maar de schutting die op de tuin van de buren valt en daar schade veroorzaakt. De schutting valt wel onder de opstal, en is daardoor gedekt onder de opstalverzekering.

Verdere verschillen tussen de twee verzekeringen zijn:

In principe ligt het grootste verschil in de zaak dat bij een aansprakelijkheidsverzekering je verzekerd bent voor schade die je onverhoopt aan anderen toebrengt. Bij de opstalverzekering (woningverzekering) gaat het om schades die aan de woning worden aangebracht.

Dus als de voetbal van de buurjongen op het dak belandt en een zonnepaneel breekt, zou dit onder de WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) vallen. Als hetzelfde zonnepaneel zou breken door toedoen van een storm, zou de schade onder de opstalverzekering vallen.

Het belang van verzekeren

Voor een leek is het verzekeringslandschap soms wat ondoorzichtig. Echter, wat je dient te weten is dat binnen de aansprakelijkheidsverzekering en de opstalverzekering hele duidelijke regels zijn gesteld, de zogenaamde polis. Deze polis bepaalt wat wel en niet mee verzekerd is. Echter, elk schadegeval is uniek, daarom is vaak een schade-expert nodig om de zaak juist te beschrijven, zodat de verzekeringsmaatschappijen tot bepaling van de schade en uitkering kunnen overgaan.

We leven in een maatschappij waarin we dagelijks aan risico’s onderhevig zijn. Om deze risico’s af te dekken is een goede verzekering van belang. Een opstalverzekering afsluiten en de aansprakelijkheidsverzekering zijn twee verzekeringen die niet mogen ontbreken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *