Verschillen tussen Parkinson en Parkinsonisme

Inhoudsopgave

Het lijkt op Parkinson, maar Parkinsonisme is een verzamelterm van dezelfde symptomen als bij Parkinson. Bij mensen met klachten als trillende ledematen, stijfheid en moeite met bewegen wordt vaak (te) snel de diagnose “ziekte van Parkinson” gesteld. Terwijl er soms geen sprake van de ziekte van Parkinson is. Hoewel de symptomen overeenkomen, spreken we in sommige gevallen over Parkinsonisme. Het grote verschil tussen Parkinson en Parkinsonisme is dat andere hersengebieden aangetast worden.

Diagnose ziekte van Parkinson

Het is erg moeilijk om de diagnose “ziekte van Parkinson” te stellen. Dit kan namelijk alleen door hersenweefsel te onderzoeken met een microscoop en dat kan pas nadat iemand is overleden. Bij een “ziekte van Parkinson” diagnose moet een arts of neuroloog afgaan op de klachten die de cliënt ervaart. Dat terwijl de symptomen van Parkinson ook overeenkomen met die van andere aandoeningen. Zoals bij Parkinsonisme het geval is.

Bij Parkinsonpatiënten wordt door medicijngebruik het dopaminetekort aangepakt, waardoor de ziekteverschijnselen minder worden. Bij ongeveer ⅓ tot ¼ van de mensen met de diagnose “Parkinson” worden de ziekteverschijnselen niet minder. De kans is in dit geval groot dat er sprake is van Parkinsonisme. Als het gaat om parkinsonisme dan wordt er vaak gesproken over twee soorten, namelijk: Parkinsonismen als gevolg van medicijngebruik en Parkinsonverschijnselen bij andere ziekten, bijvoorbeeld bij Progressieve Supranucleaire Paralyse (PSP) en Multi-Systeem Atrofie.

Bron: www.verdermetparkinson.nl