Het verschil tussen absoluut en relatief

Sommige mensen willen de termen absoluut en relatief nog wel eens door elkaar halen. Toch hebben deze beide termen een heel andere betekenis, wij laten je in dit artikel zien wat de verschillen zijn.  Absoluut kwam van de Latijnse woorden absolute en absolvere die betekenen “vrij te maken of te scheiden”. Absoluut wordt gedefinieerd als vrij van enige beperking, kwalificatie, voorwaarde of restrictie. Wanneer het als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, wordt het gebruikt om definitief te betekenen en is het niet vatbaar voor wijziging. Bovendien is iets dat als absoluut wordt opgevat, afhankelijk van iets anders. Het ligt buiten de controle van de mens. Niemand kan het absolute beïnvloeden. Zo is het een absoluut feit dat je dood gaat, er is niemand die nooit dood zal gaan.

Relatief

Relatief kwam van het Latijnse woord relativus wat “relativeren” betekent. Het wordt gedefinieerd als iets dat afhankelijk is van externe omstandigheden voor zijn specifieke aard, grootte, etc. in tegenstelling tot absoluut of onafhankelijk. Zijn specifieke aard bestaat alleen in relatie tot of in verhouding tot iets anders. Bijvoorbeeld, “waarde is relatief ten opzichte van de vraag”. Alles heeft zowel een absolute als een relatieve capaciteit.  Relativiteit wordt vaak binnen de wetenschap gebruikt  De relatieve dichtheid is bijvoorbeeld een eenheidsloze hoeveelheid. Als een bepaalde stof dichter is dan water, dan zal de relatieve dichtheid groter zijn dan één en in water zinken. Als de resulterende relatieve dichtheid precies 1 is, dan gaat het erom dat de dichtheden gelijk zijn. Als de relatieve dichtheid van een stof minder dan 1 is, dan is deze minder dicht dan de referentie en zal hij in het water drijven. Dit is dus anders dan een absolute eenheid, hier staat de waarde namelijk geheel vast.