Verschillen tussen activa en passiva

Met een juiste boekhouding kan een bedrijf beter inzicht krijgen in hun financiële situatie. Veel mensen weten niet wat de boekhoudtermen inhouden en wat het verschil is tussen bepaalde begrippen.

Activa en passiva

Activa of debet zijn de bezittingen van een bedrijf. Dit begrip wordt het meeste gebruikt door boekhouders. Je hebt verschillende soorten activa, namelijk immateriële vaste activa en materiële vaste activa. Immateriële activa, zoals een patent kun je niet aanraken. Materiële activa kun je wel aanraken. Denk aan de apparaten en machines in een onderneming. Passiva of credit zijn de schulden van een bedrijf. Passiva kan onderverdeeld worden in drie zaken: eigen vermogen, vreemd vermogen en voorzieningen. De passiva laat zien op wat voor manier de activa wordt betaald en hoeveel geld er in het bedrijf is geïnvesteerd. De passiva en de activa vormen samen de balans. De balans is een overzicht van de schulden en bezittingen van een bedrijf.

De jaarrekening

Voor je onderneming moet je ieder jaar weer een financieel overzicht maken. De balans, waarin de activa en passiva zijn verwerkt en de winst- en verliesrekening komen hierin terug. Deze zaken zijn ook nodig om belastingaangifte te doen. De jaarrekening bestaat uit de volgende vier onderdelen: de balans, de resultatenrekening, de sociale balans en toelichtingen. Het doel van een jaarrekening is dat je onderneming voldoet aan de administratieve en fiscale verplichtingen.

Bij een onderneming komt veel kijken. Het is belangrijk om de administratie van een onderneming goed bij te houden. Grote bedrijven zijn verplicht om een accountantsverklaring bij de jaarrekening te voegen. Kleine ondernemers hoeven dit niet. Wanneer je er zeker van wilt zijn dat jouw jaarrekening klopt, kun je de jaarrekening uitbesteden aan een boekhouder Den Haag. Woon je in de buurt van de randstad? Dan kan een boekhouder Den Haag een grote toegevoegde waarde hebben voor jouw onderneming. Tijdgebrek en complexiteit zijn redenen om je administratie uit te besteden.

Werkzaamheden boekhouder

Een boekhouder stelt natuurlijk niet alleen maar jaarrekeningen op voor verschillende ondernemingen. Boekhouders helpen vaak ook bij het doen van belastingaangifte. Dit doen ze niet alleen voor ondernemers, maar ook voor particulieren. Een boekhouder heeft een aantal verantwoordelijkheden. Zo is hij verantwoordelijk voor het geven van nauwkeurige financiële informatie over het bedrijf wat actueel is. Een boekhouder kan in dienst zijn van een bedrijf. Ze zijn dan ook betrokken bij de bedrijfsstrategieën van een onderneming. De kosten voor een boekhouder lopen sterk uiteen.