Verschillen tussen biologisch eten en ecologisch eten

Wat is biologische voeding precies? Waarin verschilt dit van ecologische voeding? In deze blog beantwoord ik deze vragen, omdat ik merk dat hier veel mensen vragen over hebben. Deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt met voedsel. Dit is erg verwarrend. Zijn biologische zuivelproducten bijvoorbeeld ook ecologisch? In deze blog leg ik dit uit.

Wat is biologisch?

Om te beginnen nemen we beide begrippen even onder de loep. Om te beginnen, wat is biologisch? Biologisch is in Nederland een wettelijk beschermde term als het over producten gaat. Vanuit de Europese overheid zijn er strenge regels opgesteld waarin staat wanneer producten onder de biologische categorie vallen. Boeren die plantaardige producten verbouwen en vee hebben, moeten zich aan strenge wettelijke voorschriften houden. De organisatie ‘’Skal’’ controleert in Nederland of deze regels ook goed nageleefd worden. Door deze controle kunnen wij als consument er van uit gaan dat producten waar ‘’biologisch’’ opstaan, zoals bij groente, fruit, vis en vlees, dat het ook daadwerkelijk biologisch is. Deze producten zijn meestal herkenbaar door het EKO-kenmerk.

Dit is dus een betrouwbaar proces, maar wat betekent biologisch dan nou echt precies? De regels omtrent biologische producten die boeren dienen te naleven, zorgen ervoor dat er bij de productie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu, mensen en dieren. Dit is een aardige waslijst van regelementen waar rekening mee gehouden moet worden. Om hier een beeld van te schetsen, noemen we de belangrijkste punten op.

  • Tijdens het proces mag er geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen of van kunstmest. Het is alleen maar toegestaan om natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken of natuurlijke vijanden om insecten en ziekten te vermijden. Een voorbeeld hiervan is aaltjes. Dit is een natuurlijke vijand om insecten te bestrijden. Deze zijn verkrijgbaar om verschillende soorten insecten aan te pakken. Zo zijn er bijvoorbeeld aaltjes tegen rouwvliegjes en aaltjes tegen engerlingen.
  • De dieren van de boeren mogen alleen maar biologisch voedsel krijgen, hierdoor onder andere mag het vlees als biologisch bestempeld worden.
  • De dieren moeten meer loopruimte hebben dan in de gebruikelijke vee industrie. Hiernaast krijgen de dieren alleen medicijnen als dit echt noodzakelijk is. Hierdoor wordt de hoeveelheid medicijnresten in bijvoorbeeld melk en vlees verminderd.
  • Wanneer de producten verwerkt worden, mogen er geen additionele geur-, smaak- en kleurstoffen aan toegevoegd worden. Hierdoor blijven de producten zo biologisch mogelijk.

Om het even samen te vatten: in de producten worden tijdens de productie en de verwerking ervan op dingen gelet, om zo min mogelijk milieulast te creëren en zo min mogelijk onnatuurlijke toevoegingen aan de producten te realiseren.

Wat is ecologisch?

Zoals hierboven besproken is biologisch een wettelijk vastgestelde term, dit is bij ecologisch niet het geval. Hierdoor is het een stuk lastiger om precies uit te leggen wat ecologisch betekent. We kunnen echter niet ontkennen dat de twee termen veel overlap in betekenis hebben. In de wetenschap wordt met ecologie gekeken naar het verschil tussen het natuurlijke milieu en het niet-natuurlijke milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de relatie tussen chemische bestrijdingsmiddelen en de eetbaarheid van planten. Er wordt hierbij ook gekeken naar het gevolg van het eten van chemisch bespoten groenten.

Ecologisch is eigenlijk nog een stuk breder dan dat. Hierbij gaat het om volledige ecosystemen en dus niet alleen om voedsel. Ecologie is heel oplossend gericht denken over bijvoorbeeld de voedselindustrie. Hierdoor wordt er ook veel over ecologisch eten gepraat.

Dus wat zijn nou ecologische producten? Met deze producten wordt er rekening gehouden met het in stand houden en het bekijken van het milieu. Dit komt dus wel een stuk overheen met het begrip biologisch. Om dit goed samen te vatten kun je het volgende concluderen: Ecologie is een erg brede gedachtegang, waarvan biologisch voedsel een uitdraai is dat wettelijk is vastgesteld door de Europese overheid.