Verschillen tussen debiteur en crediteur

Een crediteur is een organisatie of persoon die geld uitleent, krediet verleent of een betaalde dienst verleent aan een andere partij. Een debiteur is een entiteit of persoon die geld verschuldigd is aan de crediterende partij. Er is dus een crediteur en een debiteur in elke leenovereenkomst. De relatie tussen een debiteur en een crediteur is van cruciaal belang voor de krediet- en dienstverlening tussen partijen en de daarmee samenhangende overdracht van activa en vereffening van verplichtingen. De handelingen van de kredietgever zijn enigszins verschillend wanneer hij geld uitleent, dan wanneer hij krediet verleent.

Debiteur en een crediteur

De belangrijkste verschillen tussen een debiteur en een crediteur zijn als volgt:

Het uitlenen van geld: De crediteur eist van de debiteur vaak onderpand en/of een persoonlijke garantie, alsmede leningsovereenkomsten. De reden hiervoor is dat het bedrag van de geleende middelen vrij hoog kan zijn, zodat de schuldeiser een aanzienlijk risico loopt op verlies over een mogelijk lange periode. Een entiteit die geld uitleent, is waarschijnlijk uitsluitend voor dit doel in zaken.

Het uitlenen van krediet: De kredietgever verstrekt een betrekkelijk klein kredietbedrag aan een debiteur voor een korte periode, en is dus meer bezorgd over de omvang van de toegestane kredietlijn en de betalingsvoorwaarden dan over de behoefte aan onderpand of persoonlijke garanties. Bij de verlening van handelskrediet zijn convenanten ongebruikelijk. Een entiteit die krediet verleent, houdt zich bezig met de verkoop van goederen of diensten, en slechts als nevenactiviteit met de verlening van krediet. Het kan noodzakelijk zijn krediet te verlenen om gewoon concurrerend te zijn op de markt.

Het verlenen van een dienst: Vaak vind de facturatie en betaling voor een dienst achteraf plaats. De dienstverlener, bijvoorbeeld een schilder, voert het werk eerst uit en verwacht daarna ervoor betaald te worden door de debiteur.

Debiteurenbeheer is cruciaal

Het maken van facturen, het sturen van herinneringen en het communiceren met klanten over betalingen is voor velen niet de leukste bezigheid. Toch is het erg belangrijk om je boekhouding op orde te houden. immers, zonder voldoende inkomsten kan het bedrijf niet voortbestaan en niet aan haar eigen betaalverplichting voldoen. Om er zorg voor te dragen dat klanten niet vergeten hun facturen tijdig en volledig te betalen is debiteurenbeheer in het leven geroepen. Dat omhelst alle werkzaamheden die vereist zijn om klanten te factureren, te herinneren en eventueel te sommeren de betaling te voldoen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *