Verschillen tussen landbouw en veeteelt

Veeteelt en tuinbouw zijn alleen verwant omdat ze beide kunnen worden toegepast op boerderijen. Maar waarin verschillen ze van elkaar?

Land- en tuinbouw

Tuinbouw is een specialisatie van de landbouw die zich bezighoudt met het kweken van planten voor voedsel, comfort en grondstoffen. De planten die in de tuinbouw worden geteeld, kunnen voor voedsel of voor sierdoeleinden zijn. Sommige aspecten van tuinbouw zijn conservering, bodembeheer, tuinontwerp en landschapsherstel.

In deze praktijk telen tuinders planten afhankelijk van de vruchtbaarheid, de aard en de toestand van de bodem. Een verschil tussen land- en tuinbouw is dat het geen veeteelt behelst. Vooral in de moderne landbouw zijn er veel landbouwmachines nodig voor de bedrijfsvoering, omdat het handmatig planten en oogsten van gewassen te tijdsintensief is.

Veeteelt

Veeteelt is een term die vaak wordt gebruikt om de verzorging van dieren aan te duiden, gewoonlijk om inkomen te verschaffen. Landbouw is een bredere term die wordt gebruikt om de productie van zowel dieren als planten als beroep te beschrijven. Landbouw en veeteelt zijn verwant, waarbij de landbouw zich meer bezighoudt met de wetenschap en de technieken die betrokken zijn bij de productie van gewassen en er bij veeteelt vooral dieren gehouden worden voor hun vlees en dierlijke producten (melk, wol).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *