Verschillen tussen groene en grijze energie

Inhoudsopgave

Wat zijn de verschillen tussen groene en grijze energie? Daar geven we je nu antwoord op.

Je hebt waarschijnlijk gehoord dat groene, hernieuwbare energie zich in snel tempo ontwikkelt, terwijl fossiele brandstoffen in een kwaad daglicht staan. Maar misschien denk je nog steeds: Wat betekent het allemaal? Wij hebben vier dingen voor je op een rijtje gezet die je moet weten over groene energie en grijze energie (energie opgewekt uit fossiele brandstoffen).

1. Het verschil tussen groene en grijze energie

Het verschil tussen de twee is niet zo ingewikkeld als je misschien denkt. Groen opgewekte energie is afkomstig van natuurlijke hulpbronnen die gedurende een gemiddeld mensenleven kunnen worden aangevuld en die bij voorkeur geen schadelijke stoffen uitstoten voor het opwekken van de energie. Denk maar eens aan de volgende soorten duurzame energie:

  • Zonne-energie
  • Wind
  • Hydro
  • Geothermisch
  • Biomassa (let wel, niet altijd even duurzaam)

Fossiele brandstoffen daarentegen kunnen er duizenden of zelfs miljoenen jaren over doen om zich op natuurlijke wijze aan te vullen:

  • Aardgas
  • Steenkool
  • Olie

Dit onderscheid lijkt misschien duidelijk, maar er zijn ook grijze gebieden. Aardgas wordt vaak bestempeld als “schone energie” omdat het schoner brandt dan steenkool. Mensen geloven misschien zelfs dat aardgas een duurzame bron is. Laat je niet misleiden: aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding CO2 uitstoot. In het geval van biomassa liggen de zaken ook iets gecompliceerder. Bij het verbranden van hout – de meest gebruikte methode voor het opwekken van energie uit biomassa – wordt soms meer CO2 uitgestoten dan bij het verbranden van steenkool. Dat gezegd hebbende, wordt hout door veel wetenschappers geclassificeerd als een hernieuwbare bron, omdat bomen kunnen worden vervangen. Binnen de groene energie is er dus ook een rangschikking aan te brengen tussen mate duurzaamheid en eco-footprint.

2. Het aandeel groene energie groeit sneller dan fossiele brandstoffen

Hoewel wereldwijd het aandeel in aardgas de afgelopen tien jaar dramatisch is toegenomen, groeide hernieuwbare energie sneller dan welke fossiele brandstof dan ook. In 2016 groeide de opwekking van hernieuwbare energie in de VS naar een recordcapaciteit van 22 gigawatt, waarmee de groei van fossiele brandstoffen teniet werd gedaan. In Nederland draaien we echter steeds verder de gaskraan dicht, vanwege aardbevingen in Groningen en de wens nog duurzamere energiebronnen te gebruiken.

3. Hernieuwbare energie kan minder kosten dan fossiele brandstoffen

Het oude excuus dat groene  energie te duur is, is niet meer dan dat: een excuus. Hernieuwbare energie is tegenwoordig net zo betaalbaar als energie uit fossiele brandstoffen, zo niet goedkoper in sommige gevallen. Sommige projecten met zonnepanelen kunnen zelfs stroom opwekken tegen ruwweg de helft van de kosten van fossiele brandstoffen zoals steenkool. Zeker als de maatschappelijke kosten meegerekend zouden worden. Dat is een hoop potentiële besparing. Bovendien zal hernieuwbare energie naar verwachting in de loop der tijd alleen maar goedkoper worden.

4. Hernieuwbare energie is schoner dan fossiele brandstoffen

Sinds het begin van de industriële revolutie is de temperatuur van de aarde in een alarmerend tempo gestegen, waardoor het waterpeil in de oceanen is gestegen. Niet alleen warmen fossiele brandstoffen de aarde op, ze produceren ook ongezonde bijproducten zoals luchtvervuiling, die een negatieve invloed heeft op de gezondheid van je longen. Zelfs als je sceptisch bent over klimaatverandering, kun je de gevolgen van de verbranding van fossiele brandstoffen overal om je heen zien in de vorm van vieze smog – vooral in grotere steden als Houston.

Groene energie daarentegen stoot doorgaans minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen. In feite stoten hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie – afgezien van de bouw en het onderhoud – helemaal geen CO2 uit. Met hernieuwbare energie kan je letterlijk beter ademhalen, koeler blijven en een comfortabelere wereld creëren voor toekomstige generaties.

Als je hernieuwbare energie vergelijkt met fossiele brandstoffen, bedenk dan dat de opwekking van groene energie schoner is, gemakkelijker langdurig vol te houden is, sneller groeit en soms zelfs goedkoper is dan de verbranding van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *