Verschillen tussen Lean en Six Sigma

Lean kent haar oorsprong bij Toyota en heeft als doel verspillingen uit processen weg te nemen. Hierdoor blijft alleen datgene wat waardevol is over vanuit oogpunt van de klant. Alle processtappen en handelingen die geen waarde toevoegen worden verspillingen genoemd. Door methodieken als Kaizen of Value Stream Mapping toe te passen worden deze processen inzichtelijk gemaakt en verbeterd. Lean instrumenten zijn over het algemeen makkelijk te begrijpen en toe te passen.

Het verschil tussen Lean en Six Sigma

Six Sigma richt zich met name op het verminderen van variatie in de bedrijfsprocessen, om een constante output en kwaliteit te behalen wordt er data verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan wordt er gekeken waardoor er uitschieters ontstaan en hoe deze verholpen kunnen worden. Bij de productie van bijvoorbeeld plastic verpakkingen is dit relatief eenvoudig in te stellen. Ook bij dienstverlening is constante output en kwaliteit van groot belang. Zo mag het aanvragen van een nieuw rijbewijs niet de ene keer twee weken duren en de volgende keer drie dagen.

Lean en Six Sigma: een perfecte combinatie

Hoewel de insteek verschillend is vullen beide methodieken elkaar goed aan en worden daarom ook vaak samen toegepast. Vaak kiezen organisaties er eerst voor om laagdrempelige verbeteringen toe te passen door middel van de Lean methodiek. Vervolgens wordt de organisatie met behulp van Six Sigma methodieken in een volgende fase verder verbeterd. De Lean Six Sigma Green Belt is de populairste Lean Six Sigma training.