Verschillen tussen online en offline EMDR therapie

Inhoudsopgave

Door de COVID-19 crisis en de uiteenlopende maatregelen die als gevolg daarvan zijn genomen, zijn veel therapeuten geheel of gedeeltelijk overgestapt op online behandeling. Wat is echter de houding van therapeuten ten opzichte van online behandeling in het algemeen, en specifiek ten opzichte van online EMDR therapie.

Net zo effectief als fysiek afspreken?

Er zijn geen grote verschillen gevonden tussen de voor- en nametingscores. Dit betekent dat therapeuten geen verschil zien in behandelattitudes voor en na het uitvoeren van online EMDR behandelingen. Deze eerste studie laat zien dat de ervaring met het online EMDR programma voldeed aan de verwachting van de betrokken therapeuten.

Zwakkere band tussen behandelaar en cliënt?

Clinici uitten vooraf hun vrees voor een zwakkere relatie met de cliënt, maar in de nameting gaven zij aan weinig verschil te merken met face-to-face behandeling.

De relatie met de cliënt is net zo goed als bij face-to-face behandeling. Dus dat gaat niet op.

Verder bleek uit de nameting dat een groot deel van de therapeuten de mogelijkheid van een betere belasting van het werkgeheugen als voordeel noemde. Door de rust van het thuis kunnen volgen van de online EMDR therapie via EMDR remote, bleken de cliënten juist meer vooruitgang te boeken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *