Verschillen tussen Pinkstergemeente en Pinksterbeweging

Wat zijn de verschillen tussen de Pinkstergemeente en Pinksterbeweging? Dat gaan we je nu vertellen.

Laten we beginnen met de Pinkstergemeente

De Pinkstergemeente is een kerkvorm die veel gelijkenissen kent met de Pinksterbeweging. Bijvoorbeeld dat je alleen gered wordt door Jezus Christus en dat de Bijbel absoluut gezag heeft.

Pinkstergemeentes kennen een aantal verschillen met andere kerken, zoals de Katholieke kerk:

a. Veel aandacht voor de Heilige Geest, waarbij de doop met de Heilige Geest gezien wordt als het aanbreken van een nieuwe fase in het christenzijn. Veel aandacht is er ook voor het spreken in tongen.

b. Er is geen kinderdoop. Als je als volwassene je geloof belijdt, vindt de doop plaats door onderdompeling.

c. Er is veel nadruk op de keuze van de mens. In de refomatorische kerken is er meer aandacht voor dat Gód geloof en bekering werkt in de harten van de mensen.

d. Verder kent men ook geen ambtsdragers (leiders, bisschoppen e.d.), men spreekt van broeders.

e. Er is veel nadruk op gebedsgenezing.

Wat is de Pinksterbeweging dan?

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die ontstond aan het begin van de 20e eeuw binnen protestantse kerkgenootschappen. De omvang van deze groeiende beweging werd aan het begin van de 21e eeuw geschat op 400 miljoen aanhangers.

De pinksterbeweging legt sterk de nadruk op de belofte van de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag. Theologisch kan ze gezien worden als stroming binnen het evangelisch christendom (waaronder ook baptisme en methodisme) door vier belangrijke punten: de noodzaak tot bekering, een activistische levensstijl, de nadruk op Jezus’ kruisdood en een vrij letterlijke interpretatie van de Bijbel.

Wil je meer te weten komen over de Pinkstergemeente? Bezoek dan River Amsterdam.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *