Verschillen tussen Reiki en Magnetiseren

Reiki en Magnetiseren hebben beide dezelfde intentie, namelijk het herstellen van de balans tussen lichaam, geest en ziel. Toch zijn er een aantal verschillen tussen de twee begrippen.

Reiki

Reiki wil zeggen energie overdracht. Deze energie wordt bij reiki overgedragen van mens op mens. Dit wordt gedaan om lichaam, geest en ziel in balans te brengen en gezond te houden. De energie die wij verliezen kan bijgetankt worden, dat is het idee achter reiki. Hierdoor kun je jezelf weer helemaal opladen zodat je weer fit en in balans bent. Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Voor diegenen die in Reiki geloven is het een positieve en deugddoende ervaring. Het gaat daarbij niet zozeer om de behandeling zelf, maar om een manier van leven om rust en evenwicht te vinden.

Magnetiseren

Magnetiseren betekent het herstellen van de balans tussen lichaam, geest en ziel. Dit wordt gedaan door een vorm van energie. Deze energie wordt ook wel Chi-levensenergie genoemd. Een magnetiseur helpt jou door de handen boven het lichaam te leggen. Hierdoor kan jouw levensenergie stromen, zodat jouw zelf herstellend vermogen weer in gang wordt gebracht. Een magnetiseur kan daarnaast nog meer. Zo kan een magnetiseur er onder andere achter komen wat de oorzaak is van jouw ziekte. Bovendien kan een magnetiseur helpen op lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel vlak. Het is een goede aanvulling op ieders spirituele ontwikkeling, als je erin gelooft. Het valt net als reiki onder de alternatieve geneeswijzen.

Verschillen

Zoals gezegd hebben reiki en magnetiseren dezelfde intentie: het herstellen van de balans tussen lichaam, geest en ziel. Daarentegen zijn er ook verschillen. Zo kun je reiki leren door inwijding, maar magnetiseren is meer een gave die je wel of niet hebt. Reiki is bovendien aangeleerd en magnetiseren is gevoelsmatig. Zo denk je meer bij reiki en is magnetiseren meer vanuit het gevoel. Daarbij geldt dat reiki meer strikte richtlijnen heeft, terwijl magnetiseren meer op de intuïtie werkt. Het laatste duidelijke verschil tussen reiki en magnetiseren is dat reiki is gericht op het bestrijden van symptomen, terwijl magnetiseren focust op het aanpakken van de oorzaak.