Verschillen tussen duurzame energie

Inhoudsopgave

Nederland werkt hard aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In een ideale toekomst stemmen we het opwekken en gebruiken van energie veel meer af op elkaar en moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn in 2050. De fossiele brandstoffen in de wereld hebben een negatieve impact op het milieu klimaat en raken daarbij langzaam steeds meer op. De wereld snakt daarom naar alternatieve (groene) oplossingen die een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Nederland moet de duurzaamste en goedkoopste energieleverancier worden van Europa.

Zonne-energie als ecosysteem voor huishoudens en industrie

Huishoudens en de industrie blijken nu gescheiden wereld van elkaar als het gaat om het opwekken en gebruik van energie. De klimaatakkoorden zoals die opgesteld van de overheid zorgen ervoor dat de perspectieven van deze partijen in de toekomst drastisch zullen veranderen. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van zonne-energie door het plaatsen van zonnepanelen bij huishoudens. Deze zonne-energie zorgt ervoor dat er geen CO2 meer vrijkomt en levert een hoog rendement op.

Waterenergie

Stromend water kan, net zoals wind, een turbine aandrijven. De energie die ontstaat bij dit proces wordt waterenergie genoemd. Een belangrijk voordeel van waterenergie ten opzichte van windenergie en zonne-energie is dat het aanbod aan waterenergie eenvoudiger op de energievraag zou kunnen worden afgesteld. Dit zou betekenen dat het voor de consument betaalbaarder is om energie te kunnen betalen. Verder is er bij het opwekken van waterenergie geen sprake van het vrijkomen van CO₂ omdat de bron hernieuwbaar is. Dit zorgt ervoor dat deze vorm van energie duurzaam en milieuvriendelijk is.

Elektrische auto’s voor het langer termijn

De auto biedt een goede mogelijkheid om de momenten van opwek en verbruik aan elkaar te koppelen. Het is duidelijk dat we straks beter onze auto’s moeten benutten en dat we het met minder auto’s zullen moeten doen. De mobiliteit en energie in de stad zullen in de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is daarom ook niet vreemd dat overheden juist haar burgers stimuleert om elektrische auto’s te gebruiken en door invoering van accijns op fossiele brandstoffen, lagere bijtelling voor elektrische auto’s en minder wegenbelasting voor gebruikers met een elektrische auto’s. Door flexibel om te gaan met het laden van de elektrische auto’s, kunnen we energie opslaan en gebruiken wanneer dit nodig is.

De consument als energiehandelaar

Betaalbaarheid blijft een belangrijk issue als het gaat om het laten slagen van de energietransitie. Er zouden meer mogelijkheid voor consumenten moeten zijn om hun stroom te kunnen verkopen. Consumenten ontvangen momenteel nog geen certificaat voor het opwekken van groene stroom. Het bieden van zo’n certificaat kan een positieve invloed hebben om consumenten op individueel niveau mee te laten doen en helpt bij aan financieel rendement voor de consument.

Lees ook: Verschillen tussen duurzame energie en fossiele brandstoffen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *