Verschil tussen groene en grijze stroom

Inhoudsopgave

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Deze bronnen raken uiteindelijk uitgeput. Bij de productie van grijze stroom komen ook broeikasgassen vrij zoals CO2. Grijze stroom is te verdelen in twee verschillende groepen:

1: Energie die gemaakt wordt uit energiebronnen die kunnen opraken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan steenkool of gas. Wanneer hier energie van gemaakt wordt ontstaan er broeikasgassen. Deze gassen zijn bijzonder schadelijk voor het milieu.

2: Daarnaast kennen we kernenergie. Bij de productie van stroom uit kernenergie ontstaat er schadelijk afval. Dit is opnieuw heel slecht voor het milieu.

Wat is groene stroom?

Groene stroom wordt gemaakt uit duurzame energiebronnen die nooit op kunnen raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zon, water, wind of biomassa. Biomassa bestaat uit afval, diermeel en hout. Hieruit wordt energie gewonnen door het verbranden ervan. Daarom is groene stroom dus wel milieuvriendelijk.

Verschil in uitstoot:

– Een elektrische auto die totaal 220.000Km rijdt op grijze stroom stoot ongeveer ton CO2 uit.

– Een elektrische auto die totaal 220.000Km rijdt op groene stroom stoot daarentegen ongeveer zo’n ton CO2 uit.

– De uitstoot is in beide gevallen nog steeds veel minder dan bijvoorbeeld een benzineauto, deze stoot bijvoorbeeld ongeveer zo’n 37 ton CO2 uit bij 220.000Km op de teller.

Het gebruik van groene of grijze stroom geeft dus een aanzienlijk verschil van uitstoot tijdens het rijden. Maar op het gebied van productie valt dit nog erg tegen. Het produceren van de auto’s en dan met name de accu’s blijven hoe dan ook heel milieubelastend. Hierbij is er dan ook amper tot geen verschil of er nu groene of grijze stroom gebruikt wordt tijdens de productie, het blijft even belastend voor het milieu. Zo zit het maken van de auto, het onderhoud, de sloop en de productie van de batterij al op zo’n 18 ton aan CO2-uitstoot per elektrische auto.

Bijna alle auto’s gebruiken nog oude grijze stroom, echter vindt er wel een verschuiving plaats van grijze naar groene stroom. Dit kwam met name door de uitvinding van het elektrische rijden. Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto die rijdt op groene stroom. Zo zie je ook steeds meer rijscholen die rijles geven in een elektrische auto die voorzien is van groene stroom zoals bij rijschool leiden.

Lees ook hier de verschillen tussen een cleanroom ontwerpen en een cleanroom bouwen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *