Verschillen tussen een erfrechtadvocaat en een vereffenaar

Wanneer er een onverschilligheid is over een erfenis, kunnen twee partijen vaak loodrecht tegenover elkaar staan. Deze willen dan dat hun belangen behartigd worden en schakelen dan vaak de hulp in van een expert. Bij een zaak omtrent een erfenis zijn er twee soorten behandelaren die op kunnen treden, namelijk de erfrechtadvocaat en de vereffenaar. Beide hebben ze als doel om de zaak zo snel en goed mogelijk af te kunnen sluiten, maar waarin verschillen ze dan? Het verschil tussen deze twee is eigenlijk heel eenvoudig als je kijkt naar hoe deze mensen in actie komen.

De belangen

Het grootste verschil tussen een erfrechtadvocaat en een vereffenaar is dat ze beide andere belangen naleven. Bij een erfrechtadvocaat gaat het erom dat die aan de winnende hand is. De advocaat zal er alles aan doen om jou je gelijk te bezorgen en te kunnen krijgen waar je vindt dat je recht op hebt. Een vereffenaar kijkt niet naar de belangen van zijn of haar cliënt, maar naar wat de wet over de zaak te zeggen heeft. De vereffenaar is dus specifiek gericht op dat de uitspraak niet in strijd is met de regels.

Je kunt dus wel zeggen dat een erfrechtadvocaat partijdig is en een vereffenaar onpartijdig. Dit kun je ook terugzien in hun manier van werken. De vereffenaar zal altijd de wetten naleven terwijl een erfrechtadvocaat vaak op zoek zal gaan naar de maas om zijn of haar gelijk te krijgen.

Manier van inschakelen

Een andere eenvoudige manier om te zien welk van de twee experts je hebt is de manier van hoe deze onderdeel worden van de zaak. Een erfrechtadvocaat schakel je zelf in. Hierdoor staat de advocaat aan jouw kant en zal dan ook altijd optreden op een manier waardoor jij er zo goed mogelijk uitkomt.

De vereffenaar daarentegen wordt aangesteld door de rechter. Deze behartigt de belangen van zowel jou als de tegenpartij en dient dus voor een groot gedeelte als bemiddelaar om tot een compromis te komen of een geschil uit de wereld te helpen. De vereffenaar is niet gekleurd in zijn manier van handelen en zal daarom geen partij voortrekken om aan zijn of haar gelijk te komen.

Bron: https://www.erfrechtonline.nl/