Verschillen tussen gemeente en provincie

Inhoudsopgave

Tussen een gemeente en een provincie zitten veel overeenkomsten, maar ook zeker verschillen. Ze hebben bijvoorbeeld beide ambtenaren die verschillend soorten werk verrichtten, maar verschillen qua schaal erg van elkaar. Je moet altijd onthouden dat een provincie grootschaliger is dan een gemeente. Om dit even in getallen op een rijtje te zetten: ons land telt 12 provincies en maar liefst 355 gemeenten.

Gemeente

Een gemeente en een provincie worden dagelijks bestuurd. Deze bestuurders verschillen ook van elkaar. Zo wordt een gemeente bestuurd en geleid door burgermeester en verschillende wethouders. De gemeenteraad staat aan het hoofd van deze denkbeeldige pyramide. Hun werk is het goed- of afkeuren van voorstellen en ideeën. Zij zelf mogen ook met plannen naar voren komen. Een gemeente heeft meestal betrekking op een aantal dorpen bij elkaar of een stad met een aantal dorpen er om heen. De bestuursleden van een gemeente bespreken en vergaderen in een stadhuis.

Provincie

De provincie daarentegen wordt bestuurd door commissaris van de koningin en gedeputeerde staten. Zij voeren plannen op grotere schaal uit dan de gemeente. Ook keuren zij bepaalde voostellen goed of fout. Om de vier jaar kiezen inwoners uit de provincie wie het de komende jaren voor het zeggen heeft. Deze mensen vormen bij elkaar de eerder genoemde gedeputeerde staten. De commissaris van de koningin wordt door de regering uitgekozen en door de koning of koningin benoemd. Een ander groot verschil met de gemeente is dat de bestuursleden van een provincie vergaderen in een provinciehuis.

Meer inbreng bij gemeente

Bij de gemeente heb je als burger veel meer te zeggen. periodiek wordt er gevraagd of jij jouw mening wil geven over een bepaald onderwerp. Soms wordt er zelfs gevraagd of jij open staat voor een discussie over een bepaald onderwerp, en op deze manier kun jij dus goed je mening weergeven. Dit wordt ook wel burgerparticipatie genoemd en de afgelopen jaren is dit een veel belangrijker iets geworden.