Verschillen tussen observationeel onderzoek en interventie onderzoek

Inhoudsopgave

Het meewerken aan wetenschappelijke (medische) onderzoeken wordt steeds bekender in Nederland. Voordat men besluit om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek en zich beschikbaar te stellen als proefpersoon is het belangrijk dat deze proefpersonen weten waar ze aan gaan deelnemen. Een belangrijk verschil om van op de hoogte te zijn is bijvoorbeeld het onderscheid tussen observationeel onderzoek en interventie onderzoek.

Observationeel onderzoek

Bij observationeel onderzoek gaat het, zoals de naam al aangeeft, om de observatie van een persoon. Er wordt dus alleen gekeken naar wat de persoon doet en ervaart, zonder dat er door een arts ingegrepen wordt. Bij een observationeel onderzoek worden er dus ook door de onderzoekende instantie geen medicijnen toegediend aan de proefpersoon. Voorbeelden van observationeel onderzoek zijn bijvoorbeeld een gesprek met een arts of het invullen van een vragenlijst.

Interventie onderzoek

De meeste onderzoeken waaraan geld kan worden verdiend zijn doorgaans interventie onderzoeken. Deze onderzoeken zijn over het algemeen ingrijpender dan observationele onderzoeken omdat er een verandering plaatsvindt, met als doel een reactie (of juist geen reactie) op te wekken.

Een andere term die ook wel gebruikt wordt voor interventie onderzoek is experimenteel onderzoek. Artsen of onderzoekers kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen om medicatie toe te dienen aan proefpersonen. Vaak wordt de groep waarop het onderzoek plaatsvindt onderverdeeld in twee groepen, waarbij de helft de medicatie binnen krijgt en de andere helft placebo’s.  Door deze twee groepen naast elkaar te zetten worden de verschillen tussen het wel of niet toedienen van de medicatie het beste duidelijk.

Instanties die deze onderzoeken uitvoeren doen dit uiteraard onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De onderzoeken moeten voldoen aan verschillende strenge protocollen en de veiligheid van de deelnemers wordt in alle gevallen gewaarborgd.

De belangrijkste verschillen tussen observationeel en interventie onderzoek

Het belangrijkste verschil tussen observationeel en interventie onderzoek is dus het wel of niet toegediend krijgen medicatie. Bij observationeel onderzoek gebeurt, wordt er alleen met je gesproken en naar je gekeken. Je krijgt dus niets toegediend wat een (tijdelijke) invloed kan hebben op je gezondheid. Bij interventie onderzoek geef je dus wel toestemmingen om medicatie toegediend te krijgen en gemonitord te worden op jouw reactie hierop. Hoewel beide soorten onderzoeken altijd veilig zullen plaatsvinden, zijn dit wel verschillen waarvan het verstandig is dat de proefpersoon er voor de deelname van op de hoogte is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *