De verschillen tussen de advocaat en officier van justitie

Inhoudsopgave

Gedurende verschillende momenten van je leven kun je in aanraking komen met justitie. Op die momenten is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Juristen kunnen je helpen en ervoor zorgen dat je juridische geschil tot een zo goed mogelijk einde gebracht wordt. Hierbij is het wel handig om te weten welke soorten juristen er zijn. Zo heb je bijvoorbeeld de advocaat en de officier van justitie, maar wat zijn de verschillen tussen deze twee rollen? Dat gaan we je nu uitleggen.

Wat doet een advocaat?

Een advocaat adviseert zijn cliënt over de juridische aanpak, de bemiddeling en de onderhandeling tussen de cliënt en de andere partij. De advocaat behartigt de gerechtvaardigde belangen van de cliënt en onderhoudt in de meeste gevallen het contact met de wederpartij.

Daarnaast procedeert een advocaat in de rechtbank wanneer dat nodig is en stelt hij juridische documenten op. Bij veel zaken, zoals ontslagkwesties, letselschadezaken en scheidingen bestaat het werk van een advocaat enkel uit het adviseren en het informeren van zijn cliënt en volgt er geen gerechtelijke procedure. Ook wanneer beide partijen tot een overeenstemming komen met behulp van een advocaat en het geschil opgelost is, volgt er geen rechtszaak. Rechtszaken zijn in een relatief beperkt aantal gevallen onvermijdelijk.

Elke advocaat heeft zijn eigen manier van werken. Daarom is het verstandig vooraf uw voorkeuren en gewenste resultaten te bespreken. Een advocaat heeft een beroepsgeheim en behandelt de informatie van de cliënt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig. De advocaat zal zijn beste beentje voor zetten om integer en professioneel te handelen.

Wat doet een officier van justitie?

Een officier van justitie is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie houdt toezicht op de politie tijdens opsporingsonderzoeken en zorgt dat dit zorgvuldig en volgens de gestelde regels verloopt. Afhankelijk van de uitkomst van zo’n opsporingsonderzoek zal de officier van justitie bepalen om de zaak voor de rechter te brengen (dagvaarding), een schikking aan te bieden of om de zaak te sluiten (seponering). De reden voor een seponering kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig bewijs is tegen de verdachte.

Verder kan de officier van justitie zelf een straf opleggen voor lichte strafbare feiten. Indien het gaat over een verdenking van het plegen van een ernstig misdrijf, zal de officier van justitie de verdachte dagvaarden om zich voor de strafrechter te verantwoorden.

Ten slotte treedt de officier van justitie in de rechtszaal op als aanklager. Aan het begin van een zitting vertelt de officier van justitie waarvoor de verdachte terecht staat (tenlastelegging). De rechter stelt vervolgens aan de verdachte en eventueel aan getuigen een aantal vragen. De officier van justitie vermeldt daarna wat hij van de zaak vindt en welke straf hij eist (requisitoir).

Na het lezen van deze blog met weetjes over advocaten en de rol van de officier van justitie weet je hopelijk wat het verschil is tussen deze twee soorten beroepen.

Meer over verschillen lezen met een juridisch onderwerp? Bekijk dan eens de verschillen tussen strafrechtadvocaat en civiele advocaat en verschillen tussen een incasso advocaat en een incassobureau