Verschillen tussen duurzame architectuur en circulaire architectuur

Een architect ontwerp een gebouw. De architect laat zich inspireren door een bepaalde architectuur. Onder architectuur vallen alle stromingen en denkbeelden die architecten hebben en hadden. Enkele voorbeelden hiervan zijn Bauhaus architectuur, de Egyptische architectuur en de Romeinse architectuur. Elke vorm van architectuur heeft zo haar eigen typische kernmerken zo wordt Bauhaus gekenmerkt door rechte en strakke gebouwen, de Egyptische architectuur door de typische Egyptische figuren en de Romeinse architectuur door het gebruik de muur, koepels en bogen.

De verschillen

Tegenwoordig zet men meer in op duurzame architectuur of circulaire architectuur. Het verschil tussen duurzame en circulaire architectuur is dat duurzame architectuur meer gericht is op de lange termijn en circulaire architectuur meer gericht is op het idee dat afval niet bestaat. Dit betekent dat de grondstoffen na de sloop van een gebouw gebruikt moeten kunnen worden voor een nieuw gebouw. Daarnaast kan het ook betekenen dat delen van een gebouw zoals muren of zelfs het hele gebouw uit elkaar gehaald kunnen worden zonder het gebouw te slopen. Vervolgens kan het gebouw dan op een andere plek weer in elkaar gezet worden. Zo hoeven gebouwen niet meer gesloopt te worden.

Duurzame architectuur

Bij de duurzame architectuur gaat men juist uit van het idee dat een gebouw nooit gesloopt gaat worden. Het gebouw moet eigenlijk zo lang als maar mogelijk is blijven staan zonder al te veel onderhoud. De duurzame architectuur heeft een aantal raakvlakken met de Egyptische architectuur. Deze vorm van architectuur was namelijk ook gericht op duurzaamheid. De gebouwen moesten zolang mogelijk intact blijven. Ruim 5000 jaar later zijn de restanten van deze gebouwen nog altijd te bewonderen in Egypte. De duurzame architectuur heeft zich hier dus zeker bewezen. Bij duurzame architectuur wordt er overigens ook ingezet op het minimaliseren van de negatieve milieu-impact. Het grote verschil met de circulaire architectuur is dat er bij circulaire architectuur juist 100% gebruik wordt gemaakt van al bestaande materialen. Zo worden deuren uit oude kantoorpanden gebruik in nieuwe kantoorpanden en wordt kleding samengeperst tot isolatiemateriaal.

In de toekomst wordt er gekozen voor circulaire architectuur

Voor de toekomst is de verwachting dat steeds meer architecten gebruik zullen gaan maken van circulaire architectuur. Door te gaan voor circulaire architectuur blijft er uiteindelijk geen afval meer over. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid ook gelden voor nieuwbouwhuizen. Een architect uit Amsterdam zal dan bijvoorbeeld kiezen voor prefab-onderdelen. Deze onderdelen zoals de muur van een woning bestaat dan uit gerecycled beton, glas en/of hout. Volgens een aantal architecten uit Amsterdam is de kans groot dat er in de toekomst alleen nog maar gebouwd gaat worden met prefab-onderdelen.