Verschillen tussen smartengeld en een letselschadevergoeding

Inhoudsopgave

In gevallen van letselschade is het altijd de vraag of je recht hebt op schadevergoeding. Daarnaast rijst al gauw de vraag of je alle schade vergoed kunt krijgen. Dit is natuurlijk geheel afhankelijk van de situatie en verschillende factoren. Wanneer je een ongeval krijgt, brengt dit vaak onvoorziene kosten met zich mee. Als iemand anders verantwoordelijk is voor jouw ongeval, dan heb je recht op schadevergoeding. Schadevergoeding kan zowel materieel als immaterieel zijn. Vaak zorgen deze termen voor een hoop verwarring.

Gevallen waarin je recht hebt op een schadevergoeding

Het is wettelijk geregeld in Nederland dat degene die schade veroorzaakt bij een ander, dit dient te vergoeden. Het gaat hier om de geleden schade én nog te lijden schade. Het kan gaan om allerlei verschillende soorten ongevallen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verkeersongeval. Daarnaast kun je denken aan een motorongeluk, een beet van een hond, het struikelen over een stoeptegel, een gebrekkig product en veel meer. Een goede specialist, zoals letselschade advocaat Rotterdam bijvoorbeeld, kan je goed bijstaan. De wederpartij dient namelijk aansprakelijk gesteld te worden. Het is dan ook ten zeerste aan te raden om letselschade advocaat Rotterdam in te schakelen. Er kan sprake zijn van allerlei schadeposten die uitgekeerd kunnen worden, zoals onder andere studievertraging, telefoonkosten, juridische kosten en medische kosten. Letselschadevergoeding betekent dus het krijgen van schadevergoeding in geval van letselschade. Hieronder vallen verschillende kosten, waaronder smartengeld.

Smartengeld

Smartengeld is in principe een schadevergoeding voor immateriële schade, veroorzaakt na een ongeval. Je zou het kunnen zien als een soort van vergoeding voor het leed dat jou is aangedaan. Er dient sprake te zijn van emotionele schade. Je kunt hierbij denken aan pijn, verdriet of verlies van levensvreugde. Smartengeld is dus onderdeel van een letselschadevergoeding, al gebruiken veel mensen deze termen onterecht door elkaar. Veelal denkt men dat het smartengeld de letselschadevergoeding is.

Er dient in geval van smartengeld sprake te zijn van lichamelijk letsel veroorzaakt door iemand anders. Diegene moet aansprakelijk gesteld worden en dit erkennen. In vergelijking met andere landen, ligt de hoogte van het smartengeld vrij laag. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door bepaalde factoren. Zo spelen je leeftijd en geslacht een rol, evenals zichtbare littekens of verminking, de duur van je genezingsproces en de hoeveelheid medische ingrepen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar je ziekenhuisopname en de duur hiervan. De invloed van de geleden immateriële schade op bijvoorbeeld werk of studie speelt tevens mee.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *