Verschillen tussen vertalen en vertolken

Inhoudsopgave

Vertalen en vertolken zijn twee takken van taalkunde die zich beide bezighouden met het overbrengen van een boodschap van de ene taal naar de andere. Hoewel ze vaak door elkaar worden gebruikt, verwijzen deze termen naar twee zeer verschillende vaardigheden en processen. In dit artikel duiken we diep in de kernverschillen tussen vertalen en vertolken en bespreken we ook verschillende soorten vertalingen, waaronder de beëdigde vertaling.

Vertalen vs. Vertolken: De basis

Medium:
Vertalen houdt zich bezig met geschreven teksten. Zoals de website https://www.poolsvertalen.nl aanbiedt. Vertalers zetten een geschreven tekst om van de brontaal naar de doeltaal.
Vertolken gaat over het gesproken woord. Een vertolker luistert naar wat iemand zegt in de brontaal en spreekt het uit in de doeltaal.

Tijdsdruk:
Vertalen: Vertalers hebben meestal meer tijd om zich te concentreren op nuances, context, terminologie en stijl. Ze hebben toegang tot woordenboeken en andere hulpmiddelen.
Vertolken: Vertolkers moeten onmiddellijk reageren, wat betekent dat ze snel moeten denken en zich moeten aanpassen aan de situatie.

Vaardigheden:
Vertalen: Vertalers moeten een diepgaand begrip hebben van beide talen en culturen, evenals de vaardigheden om geschreven teksten te analyseren en te herformuleren.

Vertolken:
Vertolkers moeten naast een uitstekende beheersing van beide talen ook een goed geheugen en snelle denkvaardigheden hebben.

Soorten vertalingen

Algemene Vertaling: Dit is de meest voorkomende vorm, waarbij alledaagse teksten worden vertaald zonder specifieke technische kennis.

Technische Vertaling: Hier gaat het om het vertalen van documenten die technische inhoud bevatten, zoals handleidingen, productspecificaties of wetenschappelijke artikelen.
Juridische Vertaling: Dit type vertaling houdt zich bezig met juridische documenten zoals contracten, testamenten en wetten.

Beëdigde Vertaling: Een beëdigde vertaler is door een rechtbank bevoegd verklaard om officiële documenten te vertalen. Deze vertalingen zijn rechtsgeldig en worden vaak gebruikt voor juridische procedures of overheidsprocedures. De vertaler garandeert de nauwkeurigheid van de vertaling met een stempel of handtekening.
Literaire Vertaling: Dit verwijst naar het vertalen van literatuur, zoals romans, poëzie en toneelstukken. Hierbij is het van groot belang om de stijl, toon en culturele nuances van het origineel vast te leggen.

Conclusie

Hoewel zowel vertalen als vertolken zich bezighouden met het overbrengen van een boodschap van de ene taal naar de andere, vereisen ze verschillende vaardigheden en concentreren ze zich op verschillende media. Het is belangrijk om het onderscheid te begrijpen en te waarderen, vooral wanneer men professionele diensten in een van deze gebieden zoekt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *