Verschillen tussen vormen van dementie: Alzheimer tot Lewy body dementie

dementie

Inhoudsopgave

Leer de verschillen kennen tussen de ziekte van Alzheimer, vasculaire-, frontotemporale- en Lewy body dementie. Hoewel deze verschillende vormen van dementie allemaal de cognitieve vaardigheden aantasten, hebben ze ook ieder hun eigen kenmerken en symptomen. Van de geleidelijke achteruitgang bij Alzheimer tot de plotse veranderingen bij vasculaire dementie, de gedrags- en taalproblemen bij frontotemporale dementie en de veranderende symptomen bij Lewy body dementie. We leggen uit wat de verschillen zijn.

Verschillende vormen van dementie

Allereerst: wat is dementie? Dementie is een overkoepelende term voor meer dan vijftig verschillende ziekten die de hersenen aantasten en geleidelijk leiden tot achteruitgang van iemands cognitieve vaardigheden. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook andere vormen die elk hun eigen kenmerken en symptomen hebben. Naast de ziekte van Alzheimer, zijn de meest voorkomende vormen van dementie: vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

 

Deze vormen van dementie hebben niet alleen verschillende symptomen, maar het is ook belangrijk om je te realiseren dat de precieze oorzaak en het verloop bij elke vorm kan variëren.

De ziekte van Alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer vindt er een geleidelijke afbraak van zenuwcellen en een verlies van cognitieve vaardigheden plaats.

 

Het begint meestal met subtiele symptomen, zoals vergeetachtigheid en moeite met het vasthouden van nieuwe informatie. Na verloop van tijd breidt de cognitieve achteruitgang zich uit naar andere domeinen, zoals taal, denkvermogen en uitvoerende functies. Veranderingen in stemming en gedrag, evenals verwarring en desoriëntatie, kunnen ook optreden.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen als gevolg van beschadigde of geblokkeerde bloedvaten. Het kan optreden na een beroerte of een reeks kleine beroertes.

 

De symptomen van vasculaire dementie variëren, afhankelijk van het getroffen gebied in de hersenen. Dat kan problemen opleveren met denken, plannen, geheugen en spraak. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer kenmerkt vasculaire dementie zich vaak door een plotse verandering in cognitieve vaardigheden.

 

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die wordt gekenmerkt door schade aan de frontale en temporale kwabben van de hersenen. Deze vorm van dementie treft meestal mensen op jongere leeftijd, vaak tussen de leeftijd van 40 en 60 jaar.

 

FTD kan verschillende gedrags- en taalproblemen veroorzaken, zoals veranderingen in persoonlijkheid, impulsiviteit, apathie, taalproblemen en moeite met het begrijpen en interpreteren van sociale signalen. In sommige gevallen kunnen motorische symptomen, zoals stijfheid of spierzwakte, ook voorkomen.

Lewy body dementie

Lewy body dementie (LBD) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van eiwitklonten, genaamd Lewy-lichaampjes, in de hersenen.

 

De symptomen van LBD kunnen variëren, maar omvatten vaak hallucinaties, verandering in de zintuigen, alertheid, parkinson (ofwel bewegingsstoornissen zoals stijfheid en trillen), REM-slaapgedragsstoornis en verandering in stemming en aandacht. LBD kan ook samengaan met geheugenproblemen, maar deze zijn meestal minder uitgesproken dan bij de ziekte van Alzheimer.

Verschillen in ziekte verloop

Het verloop van de ziekte kan ook verschillen. Zo hebben mensen met de ziekte van Alzheimer doorgaans een langzame, gestage achteruitgang van cognitieve functies. Bij vasculaire dementie kunnen de symptomen echter in stapjes verergeren naarmate er nieuwe schade aan de hersenen optreedt. Frontotemporale dementie veroorzaakt een geleidelijk verlies van gedrags- en taalvaardigheden, terwijl Lewy body dementie vaak wisselende symptomen en een snellere achteruitgang vertoont.

Diagnose en behandeling

Een juiste diagnose van dementie is essentieel voor het bieden van de beste zorg en ondersteuning. Diagnosemethoden kunnen verschillen, afhankelijk van de vorm van dementie.

Ziekte van Alzheimer

Naast medicatie kunnen mensen met de ziekte van Alzheimer baat hebben bij ondersteunende zorgprogramma’s. Deze programma’s bieden educatie, advies en praktische begeleiding aan zowel de persoon met dementie als de verzorgers. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren, het omgaan met de ziekte te vergemakkelijken en de belasting voor de verzorgers te verminderen.

 

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt vaak veroorzaakt door onderliggende vasculaire aandoeningen. Daarom is niet alleen medicatie en levensstijlaanpassingen nodig, maar ook revalidatie en fysiotherapie om de fysieke en cognitieve vaardigheden te verbeteren. Daarnaast kan het inschakelen van een ergotherapeut helpen bij het aanpassen van de omgeving en het vinden van strategieën om dagelijkse activiteiten makkelijker te maken.

Frontotemporale dementie

De behandeling van frontotemporale dementie is voornamelijk gericht op het omgaan met gedrags- en taalveranderingen. Gedragsinterventies worden gebruikt om ongepast gedrag te verminderen en sociale interacties te verbeteren. Logopedie helpt bij het beheersen van taalproblemen en het verbeteren van communicatievaardigheden. Daarnaast kan het betrekken van een maatschappelijk werker of psycholoog ondersteuning bieden aan zowel de persoon met dementie als de verzorgers.

Lewy body dementie

De behandeling van Lewy body dementie richt zich vaak op het beheersen van de motorische symptomen, zoals stijfheid en bewegingsstoornissen, evenals de cognitieve en psychiatrische symptomen. Medicijnen helpen bij het verminderen van de hallucinaties, parkinsonklachten en stemmingsproblemen. Daarnaast kan het optimaliseren van de slaapomgeving en het vermijden van bepaalde medicijnen die de symptomen kunnen verergeren, ook deel uitmaken van de behandeling.

 

Het is belangrijk om te beseffen dat elke persoon met dementie uniek is en dat hun symptomen en behoeften kunnen variëren. Door een warme en begripvolle benadering en goede ondersteuning kun je je naaste met dementie helpen om het beste uit het leven te halen, ondanks de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *