Verschillen tussen WIA en WGA

Inhoudsopgave

WIA en WGA zijn twee termen die voorkomen bij arbeidsongeschiktheid en sociale steun. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee? We gaan uitleggen wat de WIA is en wat WGA is, zodat je de verschillen weet. Blijf lezen om dat te ontdekken.

Wat is een WIA uitkering?

De WIA, ook wel wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen genoemd, is een financiële ondersteuning die in Nederland wordt verstrekt aan werknemers. Deze werknemers zijn door langdurige ziekte of handicap niet meer in staat zijn hun werk volledig uit te voeren.

Doormiddel van een medische beoordeling word vastgesteld hoeveel procent arbeidsongeschikt de werknemer is. De WIA voorziet dan in financiële stabiliteit en moedigt, waar mogelijk, werkhervatting aan om werknemers actief te betrekken bij de arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende soorten WIA uitkeringen, bijvoorbeeld als je helemaal niet meer kunt werken (IVA) of als je nog een beetje kunt werken (WGA). De WIA-uitkering helpt om financiële zekerheid te hebben en als het kan, stimuleert het je om weer een beetje te werken. Het is er om je te helpen, zodat je toch inkomsten hebt als werken moeilijk wordt.

Wanneer kom je in aanmerking voor de WIA?

Om in aanmerking te komen voor de WIA moet er sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze beoordeling is niet alleen gebaseerd op medische criteria, maar omvat ook de capaciteit om werkzaamheden uit te voeren. Verschillende uitkeringen binnen de WIA variëren op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wat is WGA?

WGA, of werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, is een regeling in Nederland voor mensen die door ziekte of handicap nog deels kunnen werken.

Deze regeling zorgt voor een uitkering voor het verlies aan verdiencapaciteit, wat betekent dat je geld ontvangt omdat je door je gezondheid niet meer hetzelfde kunt verdienen als voorheen.

WGA biedt financiële steun, maar moedigt ook hervatting op werk aan. WGA wil stimuleren toch deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zelfs als je maar een beetje kunt werken. Dit zorgt ervoor dat mensen, ondanks hun beperkingen, toch mee doen aan een actief werkend leven.

De verschillen tussen WIA en WGA

WGA is dus een specifieke uitkering dat valt onder de wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), hieronder leggen we de verschillen tussen WIA en WGA voor je uit:

Arbeidsongeschiktheidspercentage en doelgroep

Een belangrijk verschil tussen WIA en WGA zit in de groep mensen die ze helpen. WIA helpt mensen met verschillende niveaus van arbeidsongeschiktheid. Terwijl WGA specifiek gericht is op mensen die nog een deel van hun werk kunnen doen.

WIA kijkt naar veel verschillende situaties, terwijl WGA vooral bezig is met mensen die nog kunnen werken, maar misschien niet op hun oude niveau.

Dit verschil bepaalt hoe beide regelingen ondersteuning bieden. WIA biedt verschillende soorten hulp, terwijl WGA vooral probeert mensen weer aan het werk te krijgen, zelfs als dat maar een deel is.

Uitkering en stimulatie

Bij WIA kun je verschillende uitkeringen krijgen, afhankelijk van hoe moeilijk het is om te werken. Dit kan een deel van je salaris zijn of zelfs alles. Aan de andere kant krijg je bij WGA geld omdat je niet meer zo veel kunt verdienen als voorheen.

Maar belangrijk is dat WGA niet alleen helpt met geld, het wil ook dat je weer gaat werken, zelfs als dat maar een beetje is. Zo willen ze dat je weer meedoet op je werk. Dus naast financiële hulp, stimuleert WGA je om weer aan het werk te gaan als dat mogelijk is.

Herkeuringen

Herkeuringen bij een arbeidsdeskundige in Roermond spelen een rol in beide regelingen. Periodieke herkeuringen zijn bij de WIA bedoeld om de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw te evalueren.

De WGA kan ook leiden tot herkeuringen, vooral wanneer er veranderingen zijn in de gezondheidssituatie of werkcapaciteit. Dit benadrukt het dynamische karakter van beide regelingen, die zich aanpassen aan veranderingen in de gezondheidssituatie van de werknemer.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *