Verschil tussen huiswerkbegeleiding en bijles

Inhoudsopgave

Als je kind niet goed kan meekomen op school, dan wil je natuurlijk dat daar een oplossing voor komt. Maar waar kies je op zo’n moment voor? Ga je dan voor bijles of juist voor huiswerkbegeleiding? Hoe weet je wat jouw kind nodig heeft?

Huiswerkbegeleiding en bijles in het kort

Je wilt je kind zoveel mogelijk begeleiding bieden, maar wat heeft je kind dan precies nodig?

Huiswerkbegeleiding

Dit is vooral bedoeld voor leerlingen die moeten ‘leren om te leren’. Ze kunnen vaak niet goed plannen of hebben nog niet genoeg discipline om de lesstof tot zich te nemen. Het gaat niet per se om de moeilijkheidsgraad van de lesstof zelf, maar vooral om het proces.

Bijles

Een leerling heeft bijles nodig wanneer het niet goed mee kan komen bij een bepaald vak of meerdere vakken op school. Het gaat dan om de specifieke inhoud en niet direct om het leerproces zelf. Natuurlijk brengt extra begeleiding in de vorm van bijles ook meer discipline aan, maar het gaat vooral om het vak zelf.

Een-op-een-begeleiding

Vooral bij bijles is een-op-een-begeleiding onmisbaar. Dit houdt in dat jouw kind centraal staat en dat de begeleider alle aandacht voor hem of haar heeft. De lesstof die niet goed begrepen wordt, zal extra worden uitgelegd en er is een individueel plan van aanpak. Dat is ook nodig bij bijles, omdat de ene leerling aan een uurtje bijles per week misschien wel genoeg heeft, terwijl de andere leerling dagelijks begeleiding nodig heeft om op hetzelfde niveau te komen. Elk kind is anders en ieder heeft zijn eigen talenten. En dat is nu precies waar bij een individuele bijles op ingespeeld wordt. Daarom wordt bijles soms ook ingezet als examentraining.

Werken in groepjes

Bij huiswerkbegeleiding wordt er vaak juist gewerkt in groepjes. Dit kan al beginnen bij heel kleine groepen van 3 of 4 leerlingen. De leerlingen die huiswerkbegeleiding nodig hebben, hoeven inhoudelijk doorgaans minder begeleid te worden. Ze plannen echter wel samen met de huiswerkbegeleider wat ze gaan doen en wanneer ze dat gaan doen om hun doelen te halen. Zo wordt de situatie voor de leerling overzichtelijk en zal hij of zij ook minder uitstelgedrag vertonen.

Meer zelfvertrouwen in het leerproces

Nu we het al over de verschillen hebben gehad, willen we ook nog even een overeenkomst uitlichten. Zowel bijles als huiswerkbegeleiding hebben namelijk eenzelfde doel: meer zelfvertrouwen in het leerproces. De leerling krijgt meer zelfvertrouwen, doordat hij of zij nu weet dat een bepaalde opdracht op tijd af komt. Maar ook door bijles wordt het zelfvertrouwen vergroot, want doordat de leerling minder achterstand heeft en steeds meer leert, kan deze meekomen in de klas. Meer zelfvertrouwen in het leerproces zorgt er ook voor dat een leerling meer plezier krijgt in school en alles wat daarbij hoort. En dat is op zichzelf al een heel goede reden voor bijles of huiswerkbegeleiding.