Verschil tussen neurolinguïstiek en psycholinguïstiek

Inhoudsopgave

Het verschil tussen neurolinguïstiek en cognitieve taalkunde is verwant aan het verschil tussen de hersenen en de geest. Neurolinguïstiek houdt zich specifiek bezig met hoe de fysieke hersenen betrokken zijn bij taal. Terwijl de cognitieve taalkunde zich bezighoudt met de cognitie van de taalkunde, hoe we over taal denken, hoe we de wereld conceptualiseren.

Wat is neurolinguïstiek?

Neurolinguïstiek is de studie van de neurale mechanismen in de menselijke hersenen die het begrijpen, produceren en verwerven van taal regelen. Als interdisciplinair vakgebied put de neurolinguïstiek methoden en theorieën uit vakgebieden als neurowetenschap, taalkunde, cognitiewetenschap, communicatiestoornissen en neuropsychologie.

Er is een werkwijze ontwikkeld die de positieve bevindingen uit de neurolinguistiek inzet voor positieve gedrags- en taalverbeteringen, die werkwijze wordt Neurolinguïstisch programmeren, afgekort NLP.

Wat is psycholinguïstiek?

Psycholinguïstiek of psychologie van de taal is de studie van het onderlinge verband tussen taalkundige factoren en psychologische aspecten. Het vakgebied houdt zich vooral bezig met de mechanismen waarmee taal wordt verwerkt en gerepresenteerd in de geest en de hersenen; dat wil zeggen met de psychologische en neurobiologische factoren die de mens in staat stellen taal te verwerven, te gebruiken, te begrijpen en te produceren.Psycholinguïstiek houdt zich bezig met de cognitieve vermogens en processen die nodig zijn om de grammaticale constructies van taal te produceren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *