Het verschil tussen schoolangst en spijbelen

Inhoudsopgave

Bijna iedereen is wel bekend met het verschijnsel spijbelen, maar weinig mensen kennen het begrip schoolangst.

Het verschil tussen schoolangst en spijbelen

Wanneer we over spijbelen praten dan bedoelt men daarmee het  niet naar school gaan omdat het kind in kwestie er geen zin in heeft. Schoolangst betekent dat het  kind oprecht bang is om naar school te gaan.

  • Spijbelen is een vorm van gedrag. 
  • Schoolangst is een angststoornis

Kinderen die spijbelen, doen dat omdat ze geen zin hebben in een bepaald vak, hun vriendjes al klaar zijn met hun lessen, ze teveel zorgen hebben en de school er even niet bij kunnen hebben. Kortom over het algemeen spijbelen kinderen vanuit sociale overwegingen. 

Schoolangst

Kinderen met schoolangst, durven niet naar school en doen er dus alles aan om het naar school gaan te voorkomen. Ze blijven niet even een uurtje of een middag van school weg, maar dagen achter elkaar.

Spijbelen

Wanneer een kind spijbelt neemt het bewust een vrije tijdsmomentje. Niet in de klas zitten, maar ergens buiten met vrienden “chillen”.
Een kind met schoolangst voelt zich erg schuldig over de gemiste lessen en maakt vaak heel trouw het opgegeven huiswerk, om de gemiste lessen te compenseren.

Kinderen met schoolangst kunnen letterlijk ziek worden van het idee naar school te moeten gaan. Deze angst zit in hen zelf en is zelden het resultaat van nare traumatische ervaringen.
Omdat de angst diep zit – en vast in hun hoofd – heeft een kind met schoolangst altijd specialistische hulp nodig.

Wanneer een kind spijbelt kan dat een uiting zijn van  gewoon puberaal gedrag: stoer doen, je verzetten tegen autoriteit, vriendjes hebben die spijbelen en daarbij willen horen. Zulk gedrag heeft niet perse specialistische hulp nodig. Maar let op, het kan zijn dat een kind spijbelt omdat er in de huiselijke sfeer problemen zijn, die het kind teveel zijn. In dat geval is het  verstandig hulp voor het kind te zoeken