Verschil tussen eigen vermogen en vreemd vermogen 

Inhoudsopgave

In de financiële wereld veranderen er behoorlijk wat dingen. Daar waar vroeger alles contant werd betaald is nu het cashless betaalsysteem heel normaal. De financiële begrippen veranderen echter niet zo makkelijk. Zo heb je bijvoorbeeld de termen eigen vermogen en vreemd vermogen…

Vreemd vermogen 

Onder vreemd vermogen wordt verstaan: de schulden en verplichtingen. Daarbij zijn er korte-termijn schulden en lange-termijn schulden. Voorbeelden van schulden voor de korte-termijn zijn: 

  • Handels schulden die je verschuldigd bent aan je leveranciers. 
  • Kosten die nog betaald moeten worden. 
  • Een (kortlopend) krediet bij bijvoorbeeld een bank of webwinkel. 
  • Alle overige crediteuren. 

Er zijn ook langlopende schulden. Denk hierbij bijvoorbeeld: 

  • Hypothecaire lening. 
  • Leaseschulden. 
  • Een obligatielening. 

Over de langlopende schulden wordt vrijwel altijd rente berekend. 

Bezittingen 

Om te weten wat eigen vermogen is, is het belangrijk dat je weet wat bezittingen zijn. Bezittingen zijn bijvoorbeeld: kasgeld, goederenvoorraad, grondstoffen, een tweede woning of een bedrijfspand dat volledig voor de onderneming gebruikt wordt. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen zijn de bezittingen – het vreemd vermogen. Het eigen vermogen kan daardoor dus zowel positief als negatief zijn als er in het jaar meer kosten dan inkomsten zijn. 

De balans 

Het bekende overzicht van de financiële situatie op een bepaald moment noemt men de balans. Op de balans zie je een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming, persoon of instelling. 

Op de balans staan twee kolommen. De linker kolom is de debetzijde (de activa) en de rechter kolom is de creditzijde (passiva). In de linker kolom vind je de bezittingen. In de rechterkolom zie je bovenaan links dan het eigen vermogen en daaronder het vreemd vermogen. Als men (een deel van) het eigen vermogen weer in het bedrijf investeert dan heet dit op de balans ‘reserves’.  

Tip: lees ook over de verschillen tussen activa en passiva.

Een balans is altijd in balans. Dat wil zeggen dat het bedrag opgeteld aan de linkerzijde even groot is als aan de rechterzijde. 

Wat je aan de balans kunt zien? Als het eigen vermogen positief is dan is dat een goed teken. Toch moet je daar wel kritisch op zijn. Als je je bezittingen hoger inschaalt dan ze werkelijk zijn, kan het zomaar zijn dat je onterecht denkt een gezond bedrijf te zijn. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *