Verschillen tussen dagopvang en buitenschoolse opvang

Inhoudsopgave

Een dagopvang is erop gericht om kinderen tussen de 0 en 4 jaar op te vangen. De buitenschoolse opvang is erop gericht kinderen tussen de 4 en 12 jaar op te vangen. Het onderscheidt tussen beide vormen van opvang wordt dus gemaakt kijkend naar de leeftijd. Naast dit verschil zijn er ook nog een aantal andere verschillen.

De dagopvang

Kinderen die tussen de 0 en 4 jaar zijn worden naar de dagopvang gebracht. Dit gebeurd wanneer ouders moeten werken en geen opvang voor de kinderen kunnen regelen. Op de kinderopvang leren kinderen omgaan met anderen. De maximale groepsgrote bij een dagopvang ligt op 16 kinderen. Deze groep kinderen vergt veel aandacht, vandaar dat de groepen relatief klein zijn. Binnen de dagopvang wordt er een onderscheidt gemaakt tussen kinderen van verschillende leeftijden. Om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen worden kinderen ingedeeld in groepen met leeftijdsgenoten. De leidsters van een opvang hebben meestal een pedagogische opleiding afgerond. Dit is nodig om de begeleiding van de kinderen ideaal te laten verlopen. Een belangrijk onderdeel van deze pedagogische opleiding is de voeding voor kinderen. De kinderen eten en drinken op de dagopvang. Omdat er wordt gewerkt met kinderen van verschillende leeftijden is het belangrijk om rekening te houden met wat wel en niet kan als het gaat om voeding.

De buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is dus gericht op kinderen tussen de 4 en de 12. Dit is precies de groep kinderen die naar de basisschool gaan. Dit is niet voor niets. Deze groep kinderen moet zowel voor als na school worden opgevangen als de ouders hier geen tijd voor hebben. De scholen in Nederland zijn verplicht om opvang voor deze kinderen te regelen. De buitenschoolse opvang wordt afgekort als BSO. In de spreektaal wordt de afkorting BSO het meest gebruikt. Bij de BSO gaat het om het opvangen van kinderen voor en na schooltijd. Dit zijn de momenten waarop ouders naar werk reizen of juist terugkomen van werk. Op een BSO wordt gewerkt met groepen van 30 kinderen. Belangrijk vermelding hierbij is dat de groepsgrote afhankelijk is van de kinderen en het aantal beschikbare medewerkers. De verplichte opvang voor kinderen geldt van 7:30 tot 18:30 in Nederland.

VSO en NSO

Naast de BSO zijn er ook nog een tweetal andere vormen van opvang die zich richt op de opvang van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Dit zijn de voor- en naschoolse opvang. Deze twee vormen van opvang komen samen in de buitenschoolse opvang. De namen zeggen het eigenlijk al zelf. De voorschoolse opvang zorgt voor de opvang van kinderen voor school. De naschoolse opvang is gericht op de opvang van kinderen na school.