De verschillen tussen energiebesparingsplicht en EED audit plicht

Inhoudsopgave

Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en zo milieuvriendelijk te werk gaan. Om klimaatverandering tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid als doel gesteld om in 2030 broeikasgassen met 49% te verminderen tegen opzichten van 1990. Om dit doel te bereiken worden maatregelen genomen die grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven hebben. De maatregelen zijn onder plichten met betrekking tot het besparen van energie. Om er zeker van te zijn dat deze plichten worden nageleefd wordt er streng gecontroleerd.

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht is enkel voor bedrijven of instellingen die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 verbruiken. Bij een minimaal verbruik van deze hoeveelheden stelt de Rijksoverheid hen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor een globaal beeld van deze bedrijven of instellingen worden middelgrote- en grote energieverbruikers aansprakelijk gehouden voor het naleven van de energiebesparingsplicht. Inrichtingen die voldoen aan het eerder benoemde minimale energieverbruik zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparende maatregelen moeten een terugverdientijd van 5 jaar of korter hebben. Instellingen zijn vrij om zelf invulling te geven aan energiebesparende maatregelen. Zo worden zij niet verplicht om over te stappen op duurzaam energie opwekken.

EED audit plicht

Naast de energieplicht is er sinds 2015 ook de EED audit plicht, beter bekend als de EED-plicht. De EED-plicht afhankelijk van verschillende factoren zoals de jaarlijkse omzet (> € 50 mln.), jaarlijks balanstotaal (> € 43 mln.) en het aantal werknemers (meer dan 250 FTE). Het doel van een EED audit is verzamelen van informatie over energieverbruik van bepaalde ondernemingen. Het energieverbruik van het gebouw wordt gemeten, maar ook de industriële processen/installaties, vervoer en warmte. Op basis van de opgenomen informatie worden mogelijkheden gesignaleerd om kosteneffectief energie te besparen. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een schematisch overzicht van energiestromen of gekwantificeerd overzicht van energiebesparingspotentieel. Elke 4 jaar moet een EED audit worden uitgevoerd op enkele uitzonderingen na. Een instelling met een duurzaam keurmerk is een veelvoorkomende uitzondering voor het uitvoeren van een EED audit.

Het verschil

Het verschil tussen een energiebesparingsplicht en een EED audit plicht is dat de energiebesparingsplicht enkel gericht is op totaalverbruik en de EED auditplicht afhankelijk is van verschillende factoren.

verduurzaming bedrijf

De verduurzaming van een bedrijf levert naast lagere kosten ook groene voetafdruk op. Verduurzaming van een bedrijf in totaalpakketten levert tevens een hoger rendement op en is daarmee hoogstens aan te raden. Denk hierbij aan een combinatie tussen zonnepanelen, ledverlichting en infraroodverwarming.