Verschillen tussen slopen, saneren en renoveren

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de termen slopen, saneren en renoveren? Op die vragen gaan we in dit artikel in.

Wanneer we het hebben over slopen, gaat het puur over de werkzaamheden die betrekking hebben op het geheel afbreken van een pand. Wil men echter het pand afbreken om er daarna een nieuwe woning op te bouwen dan heet dat saneren. Als een pand niet geheel gesloopt hoeft te worden, maar wel grondig opgeknapt wordt heet dat renoveren.

Slopen

Sloop, afbraak, amoveren of slechten is het afbreken van een roerend of onroerend goed tot kleinere delen of geheel tot puin, zonder dat het weer gemakkelijk reconstrueerbaar is. Wil je meer weten over slopen? Lees dan verder over sloopbedrijf Rotterdam.

Saneren

Bij saneren verbeter je een roerende of onroerende zaak die verouderd, vervallen of vervuild is geraakt, door deze te verwijderen en te herstellen in betere staat. Letterlijk betekent saneren het gezond maken. Zo kan je de grond op een perceel saneren als deze vervuild is met oliesporen, zodat er daarna weer veilig een huis op gebouwd mag worden.

Renoveren (renovatie)

Renovatie (uit het Latijn: renovare = vernieuwen) is herstellen of wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand gebouw, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Hier is geen sprake van een gehele sloop, maar worden bepaalde delen van het vastgoedobject afgebroken en gemoderniseerd.

De tegenhanger van een renovatie is een restauratie. Daar wordt een bestaand, historisch pand herstelt naar haar authentieke elementen, zodat het er weer uit gaat zien zoals het ooit ontworpen is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *