Verschillen tussen een brandveiligheidsplan en bedrijfsnoodplan

Verschillen tussen brandveiligheidsplan en bedrijfsnoodplan

Inhoudsopgave

Een brandveiligheidsplan en een bedrijfsnoodplan zijn beide belangrijke documenten voor het waarborgen van de veiligheid binnen een organisatie, maar ze hebben verschillende focuspunten en doelstellingen. In deze blog zullen we alle verschillen tussen een brandveiligheidsplan en een bedrijfsnoodplan op een rijtje voor je zetten.

Wat is een brandveiligheidsplan?

Een brandveiligheidsplan is een document dat in detail beschrijft hoe de processen zullen verlopen in een gebouw om brandrisico’s zo klein mogelijk te houden. Een brandveiligheidsplan bevat info over de brandveiligheidsvoorzieningen, de procedure bij evacuatie, opleiding van het personeel en de onderhoudsprocessen van brandveiligheidsapparatuur, als brandblussers. Lees hier meer over het verschil tussen een schuim- en poederblusser. Een brandveiligheidsplan is onderdeel van de bouwkundige brandpreventie.

Is een brandveiligheidsplan verplicht?

Als gebouweigenaar moet je in Nederland vanuit de zorgplicht voldoen aan de vereisten van het Bouwbesluit uit 2012, waar de bouwkundige brandpreventie ook werd genoemd. Daardoor is een brandveiligheidsplan verplicht om aan die zorgplicht te voldoen. Laat een professioneel inspectiebureau je brandveiligheidsplan opstellen. Deze speciale bedrijven zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van een goede strategie om de brandrisico’s onder controle te houden. Het plan moet daarom ook vaker worden bijgewerkt, zodat het actueel blijft voor de huidige omstandigheden van een gebouw.

Verschillen tussen brandveiligheidsplan en bedrijfsnoodplan

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Een bedrijfsnoodplan, ook wel calamiteitenplan genoemd, is een uitgebreid document dat beschrijft hoe een bedrijf of organisatie moet handelen in geval van noodsituaties. Het doel van het bedrijfsnoodplan is om de veiligheid van werknemers, bezoekers en eigendommen te waarborgen en om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen na een noodsituatie. Dit kan brand zijn, maar ook natuurrampen, gevaarlijke situaties, stroomuitval en dergelijken vallen hieronder. Lees hier ook meer over de verschillen tussen bedrijfsongevallen en verkeersongevallen.

Elementen in een goed calamiteitenplan

In een goed bedrijfsnoodplan vind je onder andere een veiligheidsplan, beveiligingsplan en ontruimingsplan. Ook deze aspecten moeten terugkomen:

  • Bedrijfshulpverlening
  • Commandostructuur bedrijfshulpverlening
  • Plaatsvervangende bedrijfsvoering
  • Plaatsvervangende hulpverleners
  • De nauwgezette afstemming en integratie met de gemeentelijke rampenplannen en noodresponsstrategieën.

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Het is in Nederland verplicht om je bedrijf voor te bereiden op noodsituaties, maar het is niet wettelijk vastgelegd dat hiervoor een bedrijfsnoodplan verplicht is. Het is echter wel ten zeerste aan te raden. Sommige grote bedrijven, die onderdeel zijn van een keten, hebben wel in hun normen staan dat een calamiteitenplan verplicht is.

Verschillen tussen een brandveiligheidsplan en een bedrijfsnoodplan

Het primaire doel van een brandveiligheidsplan is om brandpreventie en -bestrijding te waarborgen. Het richt zich op het minimaliseren van brandrisico’s en het beschermen van personen en eigendommen tegen brand. Het bedrijfsnoodplan heeft een bredere reikwijdte en is bedoeld om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen bij diverse soorten noodsituaties.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *