Verschillen tussen houtworm en boktor

Inhoudsopgave

De plaag van elk huis is de aantasting van houtwerk, vooral wanneer het gaat om houtstructuur van de woning zelf. De houtworm eet hout en brengt daarmee grote schade toe.

Houtworm is de larve stadium van houtwormkevers waarvan een aantal soorten in Nederland aanwezig zijn. Dit zijn met name de gewone meubelkever en de boktor. De houtworm herkennen is dan gemakkelijk omdat het nog een larve betreft en niet een volgroeide kever.

Er is dus geen verschil te maken tussen een houtworm en een boktor behalve dat de boktor veel voorkomend is als volwassen houtkever. Hierbij zijn de houtworm en de boktor de meeste voorkomende houtetende infestaties in de houtstructuren van woningen.

Houtworm keversoorten

Zoals duidelijk is komt niet elke houtkever soort evenveel voor. Hierbij is er een verschil in  de levenscyclus, de voorkeur voor houtsoorten en de omvang van de schade die ze kunnen aanrichten. Dit verschilt van soort tot soort. 

De gewone houtkever en de boktor zijn het meeste aanwezig. Na verloop van tijd zullen deze houtetende insecten de sterkte van het hout dat zij aantasten sterk verminderen. Aantastingen blijven vaak onzichtbaar omdat de grootste schade in het hout wordt aangericht gedurende een aantal jaren voordat de volwassen kevers tevoorschijn komen via de bekende gaatjes in het hout.

Gewone meubelkever

Veel schade die door houtborende kevers in gebouwen wordt aangericht is toe te schrijven aan de gewone meubelkever. Zijn natuurlijke leefomgeving zijn de afgebroken takken van bomen en gebieden waar de boomschors is verwijderd maar doet zich ook tegoed aan droog hout zoals in meubelen en houtstructuur.

Huisboktor

Deze kever is niet inheems in Nederland, hoewel hij oorspronkelijk uit Europa komt heeft deze plaag nu een wereldwijde verspreiding. De boktor kent schadelijke soorten voor woningen waaronder de vuurboktor en de rode boktor. Maar de huisboktor is de meeste voorkomende boktor in Nederland van zijn soort dat zich in droog hout nestelt. De boktor leeft over het algemeen in beboste gebieden en leeft het beste in nat en zacht hout, in tegenstelling tot de huisboktor.

Andere houtkever soorten

Alhoewel andere houtkever soorten minder schadelijk zijn voor woningen, toch brengen ze schade toe aan hun leefomgeving waarin zij vooral in zacht en rottend hout nestelen en niet zozeer droog hout dat in woningen wordt gebruikt. Je komt ze soms wel eens tegen in hout dat zich buiten bevindt zoals tuinmeubelen en schuttingen.

Heipaalkever

Deze soort zit vooral in rottend of zacht hout. Met name hout dat grenst aan de grond of in de grond zit.

Houtborende snuitkever

Deze soort zit vooral in rottend hout dat is aangetast door schimmels.

Spinthoutkever

Deze soort komt buiten zijn natuurlijke omgeving voor in houtopslag, meubelen en houten vloeren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *