Verschil tussen vertalen en tolken?

Wat is het verschil tussen vertalen en vertolken en waar komen ze met elkaar overeen? Dat gaan we je nu uitleggen.

Waar er bij vertalen sprake is van het uitdrukken van de essentie van een tekst naar een andere taal, zodat de lezer deze kan begrijpen, is er bij tolken sprake van het mondeling overbrengen van iemands verhaal in een andere taal. Als we het simpeler verwoorden kan je stellen: een vertaler schrijft en een tolk spreekt. Er ontstaat echter verwarring als men de termen door elkaar heen gaat gebruiken.

Wanneer schakel je een vertaalbureau of tolk in?

Wil je realtime een verhaal of discussie tussen mensen die een andere taal spreken aan een anderstalige publiek ten ore brengen dan heb je een tolk nodig. Zoek je echter een specialist die een geschreven verhaal vertaald naar een of meerdere talen dan schakel je een vertaalbureau in.

Bron: Vertaalbureau Amsterdam – Traducta