Verschillen tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer

Inhoudsopgave

Politiek is voor veel mensen een beetje een grijs gebied. Ja je hebt stemrecht, maar weet je überhaupt de verschillen tussen de Eerste en Tweede Kamer?  Ze hebben zeker met elkaar te maken, maar zijn tegelijkertijd ook heel verschillend. Beide kamers hebben natuurlijk te maken met politiek en wetten. Ze hebben allebei een bepaalde omgevingsvisie en structuur. Ze hebben elkaar nodig om te functioneren, maar ze houden zich niet precies met hetzelfde bezig. We bespreken even kort de belangrijkste verschillen tussen de twee.

De belangrijkste verschillen

Het eerste verschil is dat je moet weten dat de leden van de Eerste Kamer slechts parttime politici. Het is heel gebruikelijk om als Eerste Kamer lid nog een functie te hebben. Bij de Tweede Kamer leden is dit andersom. Zij doen hun werk fulltime en hebben verder geen andere rollen. Zij zijn als het ware de stem van Nederland. Debatteren en uitspraken doen over wetten zijn een aantal van de dagelijkse werkzaamheden. Vaak zijn deze politici ook bekend, men kent hun gezicht. Ze komen op de televisie en voeren campagne.

Wat mag de Tweede Kamer?

  • Een voorstel voor een wet indienen
  • Een voorstel voor een wet aanpassen of wijzigen

Kenmerken van de Tweede Kamer

  • 150 stoelen
  • Debatteren en spreken over veel meer onderwerpen
  • Vergaderen minstens 3 keer per week
  • Eigen omgevingsvisie

 

Vaak denkt men dat de Eerste Kamer een wet mag aanpassen of een wetsvoorstel mag indienen. Dit is echter niet waar. Het enige dat wat de Eerste Kamer op dit gebied mag is een wetsvoorstel accepteren of volledig afwijzen. Ook houden zij als het aankomt op de algemene besturing van het land een oogje in het zeil. Je kunt dus concluderen dat de Eerste Kamer een controlerende functie heeft in de samenwerking van de twee kamers.

Wat mag de Eerste Kamer?

  • Accepteren of afkeuren van een wetsvoorstel

Kenmerken van de Eerste Kamer

  • Leden worden gekozen op een indirecte manier
  • Praten alleen over wetsvoorstellen
  • Vergaderen slechts een enkele keer per week