Verschillen tussen coaching en counseling

Inhoudsopgave

Wanneer je ergens hulp bij nodig hebt dan ga je al snel kijken naar een coach. Als je het niet meer zelf kan, maar er wel uit wil komen is dit vaak een logische stap om te nemen. Een coach kan je vaak helpen met dingen die je zelf niet ziet, maar die wel je problemen veroorzaken. Met een coach kom je waarschijnlijk een stuk verder. Maar wist je dat je niet per se met een coach hoeft te werken? Er bestaan ook andere vormen zoals bijvoorbeeld werken met een counselor. Toch zit hier wel verschil in. Wat zijn de verschillen tussen coaching en counseling?

 

Coaching

Wanneer je ervoor kiest om te werken met een coach dan focust die coach samen met jou op jou. Dus wie ben je nu als persoon en wat wil en kan je bereiken? Het gaat hier om het benutten van het potentieel. Je gaat dingen bekijken vanuit een ander perspectief. Perspectieven waar je zelf nog niet aan had gedacht. Je ziet zo nieuwe mogelijkheden en er gaat een nieuwe wereld voor je open, waarin je misschien ook wel heel andere doelen kan stellen. Vragen van een coach komen uit de psychologie en zijn altijd toekomstgericht. Je leert door de coach denken in mogelijkheden. Je kan bij een coach terecht voor dingen op werkgebied, maar ook voor dingen op privégebied. De insteek is hier dus altijd oplossingsgericht, activerend en gericht op de toekomst.

 

Werkwijze coach

De coach in Rotterdam of ergens anders in Nederland werkt met een mix van verschillende methodes. Welke de coach inzet is voor een deel ook afhankelijk van de achtergrond van de coach. Nieuwe inzichten staan centraal en de opgedane kennis moet je meteen gaan toepassen in je dagelijks leven.

 

Counselor

Wanneer je ervoor kiest om te werken met een counselor dan kies je eigenlijk voor een soort therapeut. Deze therapeut helpt je bij je psychische problemen en gaat dieper dan allen je emoties. De counselor gaat op zoek naar onderliggende patronen en onderzoekt waar het probleem is ontstaan in je verleden. Daarna wordt er gekeken hoe de oorzaken en patronen kunnen worden doorbroken. Je krijgt hier inzicht in en gaat op zoek naar oplossingen. Je werkt met een counselor in verschillende fases. Je gaat eerst in je verleden duiken en leert dat verwerken. Vervolgens wordt er met coaching aan de toekomst gewerkt.

 

Verschil

Bij de counselor ga je dus dieper in op je problemen. Je hebt een onderliggend probleem wat ervoor zorgt dat je niet verder komt in je leven. Je lost dat eerst op en gaat daarna aan de toekomst werken. Bij een coach in Rotterdam of ergens anders in Nederland ga je alleen toekomstgericht werken en wordt er minder gekeken naar onderliggende problemen.