Verschillen tussen leningen

Inhoudsopgave

De meeste mensen gaan eens in hun leven wel eens geld lenen. Meestal is dit de hypotheek. Eigenlijk is die naam niet helemaal correct. De hypotheek is namelijk het recht dat de bank heeft om jouw huis te verkopen als jij je lening niet afbetaald. De som geld noem je de hypothecaire lening. Ook daar heb je meerdere soorten in. Op de website van het AFM kun je meer lezen over de verschillende soorten leningen. In dit artikel gaan we kijken naar de verschillen tussen de meest voorkomende leningen.

Zo heb je een hypothecaire geldlening door middel van annuïteiten en een lineaire lening. De soort hypothecaire geldlening kan je zelf bepalen. De keuze kan je het best baseren op je inkomen en je verwachtte toekomst. Als je denkt dat je vermogen nog gaat stijgen, kan je het best een annuïteitenhypotheek afsluiten. Als je denkt dat je inkomen gelijk blijft of zelfs daalt, kan je beter voor een lineaire lening gaan. Maar wat is nou het verschil tussen deze manieren om aan geld te komen?

Annuïteiten lening

Een annuïteitenhypotheek wordt betaald door middel van annuïteiten. Dit betekent dat je elke termijn hetzelfde bedrag betaalt. Een annuïteit bestaat uit twee delen. De aflossing en het interest. Het interest is een ander woord voor de rente. Aangezien het bedrag elke keer gelijk blijft, los je in het begin weinig af. Dit is omdat je schuld dan nog vrij hoog is en je dus veel rente betaalt. Dit is heel handig voor starters, want je kosten zijn daardoor aan het begin van de lening veel lager. Dit is omdat je de rente kan aftrekken van de inkomstenbelasting en totaal dus minder betaalt.

Lineaire lening

Een lineaire lening is een lening waarbij de aflossing steeds gelijk blijft. De rente daalt dus en hoef je minder te betalen, naarmate je verder in de lening komt. Dit is natuurlijk minder voordelig voor starters, want ze kunnen aan het begin minder van de inkomstenbelasting aftrekken. Het aflossingsbestanddeel wordt berekend door de som van de lening te pakken en die te delen door het aantal termijnen. Het aantal termijnen is bijvoorbeeld dertig bij een lening met een looptijd van dertig jaar. Over dit bedrag komt de rente nog heen.

Doorlopend krediet

Er zijn ook nog een aantal andere leningen, maar die vallen meestal niet onder een hypothecaire lening. Zo heb je bijvoorbeeld het doorlopend krediet. Dit is een lening die vaak wordt ingezet voor de financiering van kleinere dingen dan een huis, zoals een auto. Bij zo’n doorlopend krediet heb je een kredietlimiet. Dat is het maximale bedrag wat je kan opnemen. Je kan zoveel geld opnemen als je wil, zolang je maar onder die limiet blijft.

Ook hier betaal je natuurlijk rente, maar dat betaal je alleen over het bedrag wat je opgenomen hebt. Het is in feite een soort financieel vangnet. Je kan maandelijks een gedeelte aflossen, zodat je daar geen rente over betaalt. Als je eens krap bij kas zit, kan je weer een bedrag extra opnemen. De looptijd bij deze vorm van lenen is flexibel, net als de te betalen rente. Lees meer over het doorlopend krediet en het aanvragen van een persoonlijke lening op deze website.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening gaat net iets anders. De looptijd staat van tevoren vast, net als het maandelijkse bedrag dat je moet aflossen. Het bedrag wordt in een keer op je rekening gestort. Je betaalt hier overheen nog wel rente. Je kan het goed vergelijken met een lineaire lening, met als grootste verschil dat je de rente van deze lening niet van de inkomstenbelasting aftrekken kan. Een ander verschil is de rente. Bij een lineaire lening kan deze over de jaren wat veranderen, maar bij een persoonlijke lening staat deze vast.

Bij een persoonlijke lening kan je niet zonder boete een extra bedrag aflossen. De rente wordt meestal lager als je een hoger bedrag gaat lenen. Dit is zodat mensen soms nog net ietsje meer gaan lenen. De maximale hoogte van de lening wordt bepaald door de geldgever. Ze kijken dan naar voorgaande geldleningen, je inkomen, je leeftijd en andere mogelijke risico`s. De geldgever wil natuurlijk haar geld wel weer terug.

Achtergestelde lening

Ook al denken mensen dat een achtergestelde lening in het nadeel is voor iemand, toch is het een van de meest populaire leningsvormen anno nu. Het is een lening die vaak door ondernemers wordt afgesloten omdat ze niet aan bepaalde eisen kunnen voldoen.

Banken vinden het over het algemeen niet zo erg fijn om deze lening te verstrekken. Dit is omdat bij faillissement van de geldnemer de schuldeiser achtergesteld. Dit betekent dat de schuldeiser de laatste is waaraan betaalt hoeft te worden. Particulieren komen daarom vaak niet in aanmerking voor deze lening, want anders zouden geldgevers het veel te lastig krijgen. Alleen ondernemingen kunnen op deze manier lenen en verlenen.

Een overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek is voor mensen met een woning met overwaarde. Dat is als de waarde van de woning meer waard is dan de hoogte van de lening. Dit is een lening die je gebruikt als je wil verhuizen, maar je de overwaarde nog niet kan inzetten en er dus nog niks mee gaan verdienen. De lening is dan lager dan de waarde van het huis. Zodra het geld van de overwaarde binnen is, lost de notaris het direct af.

Flitskrediet

Flitskrediet is een lening met een hele korte looptijd en een lage leensom. Dit is bijvoorbeeld SMS-krediet of prepaid bellen. De hoogste flitsleningen zijn hoogstens een paar honderd euro. Ook over deze leningen betaal je natuurlijk rente. Deze rentes zijn vrij hoog. Het maximale voor zo’n lening is 14 procent rente.

Er zijn dus een heleboel soorten leningen. Die zijn ook allemaal verschillend. Zo heb je tussen annuïteiten en lineaire geldleningen al verschillen in rente en aflossing. Doorlopend krediet en een persoonlijke geldlening zijn ook zo`n beetje tegengestelden. Dan kan je ook nog eens een overbruggingshypotheek hebben, voor als je overwaarde hebt. Voor kleinere bedragen heb je een flitslening. Dan kan je als ondernemer ook nog eens een achtergestelde geldlening hebben. Er zijn dus genoeg verschillende manieren om geld te lenen voor de financiering van wat je ook maar wil.