Verschillen tussen ongediertebestrijding

Inhoudsopgave

Zowel ongediertebestrijding als verdelging zijn termen die je vaak hoort als het gaat om het behandelen van huizen voor insecten. Is er echt een verschil?

Wat is een verdelger?

Verdelgers hadden als doel plagen volledig te doden en te elimineren ten koste van alles, zonder rekening te houden met het voorkomen van voortdurende plaagactiviteit. De industrie is sindsdien afgestapt van de definitie van verdelger en verschoven naar ongediertebestrijding.

Wat is ongediertebestrijding?

Ongediertebestrijdingsmethoden zijn gericht op het beheersen en elimineren van plagen en knaagdieren in huizen en commerciële gebouwen. De beweging weg van “uitroeiing” vindt plaats en blijft zich ontwikkelen naarmate biologisch onderzoek vordert. Als industrie stellen we vast dat niet alle plagen 100% kunnen worden uitgeroeid uit door mensen gemaakte constructies zoals woonhuizen en commerciële gebouwen. Wanneer eliminatie onmogelijk is, is controle mogelijk.

Meer weten over insecten bestrijden? Bezoek dan de website van Insect-Free.eu.