Verschillen tussen waarborgsom en bankgarantie

Inhoudsopgave

Een verhuurder wil gevrijwaard zijn van onnodige problemen, bijvoorbeeld als er schade is of als de huurder geen huur betaalt. Zij kunnen ter bescherming een waarborgsom of bankgarantie vragen. Wij vertellen je wat de verschillen zijn tussen beiden en wat een verhuurder er wel en niet mee mag doen.

De waarborgsom is de meest voorkomende zekerheid die doorgaans wordt overeengekomen voordat een huurovereenkomst wordt ondertekend. Huurders betalen doorgaans een borg als een manier om te zeggen dat ze niets zullen doen om schade te veroorzaken wanneer de huurovereenkomst afloopt, anders wordt dit bedrag aan schade namelijk verrekent met de eerder betaalde waarborgsom.

Bij een bankgarantie staat een bank garant voor het uitkeren van een bedrag aan de verhuurder als de verhuurder een beroep doet op zijn bankgarantie. De bank bevriest het bedrag van de bankgarantie op de rekening van de huurder voor de duur dat zij een garantie heeft afgegeven. Bankgaranties kosten geld, aangezien de bank zowel “verwerkingskosten” als jaarlijkse, halfjaarlijkse of driemaandelijkse commissies in rekening brengt zolang ze duren. De commissies zijn afhankelijk van het bedrag van de verstrekte garantie.

Wat zijn de verschillen tussen de waarborgsom en de bankgarantie?

Met een bankgarantie blijft het geld op jouw eigen rekening staan. Bij een borg staat het geld op de rekening van de verhuurder. Voor de verhuurder heeft een borg het duidelijke voordeel dat zij het geld al hebben ontvangen en geen actie hoeven te ondernemen om een bedrag te claimen. De verhuurder ontvangt ook rente over de borg, tenzij huurder en verhuurder vooraf voorwaarden zijn overeengekomen.

Als de verhuurder in de bankgarantie heeft opgenomen dat deze ook leegstandsschade dekt, moet de bank het niet betaalde bedrag aan huur betalen aan de verhuurder in het geval de huurder failliet gaat. Doorgaans sluiten banken deze schade echter uit van de bankgarantie, omdat ze de schade niet op het banksaldo of de boedel van de huurder kunnen verhalen.

Anders dan bij de bankgarantie komt het bedrag van de borgsom ter beschikking van de verhuurder. Het kan zijn dat de verhuurder jouw borg niet gebruikt waar deze voor bedoeld is, en als ze failliet gaan, kan je het geld niet terugkrijgen.

Wanneer je als huurder een borgsom overmaakt, is het raadzaam om het geld via jouw bank over te maken of, indien mogelijk, een factuur van de betaling te ontvangen. Dit levert een bewijs van betaling op en bespaar je later problemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *