Verschillen tussen roerend goed en onroerend goed

Inhoudsopgave

Goederen zijn zaken en vermogensrechten, waarbij zaken worden gezien als de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Alhoewel dieren geen zaken zijn, worden deze wel op grond van de wet wel zo gezien. Vermogensrechten zijn daarentegen overdraagbaar stoffelijk voordeel, denk bijvoorbeeld aan een vordering tot voldoening van een geldsom. Zaken worden onderverdeeld tussen roerend en onroerend goed, wat zijn de verschillen?

Onroerend goed

Met onroerende goederen wordt er gedoeld op de grond en de gebouwen die op deze grond zijn geplaatst. Een andere benaming van onroerend goed is vastgoed, dat ook wel verbonden met de grond betekend. Het bezitten van een woning of bedrijfspand behoort tot de onroerende goederen. Deze kun je ook in andermans beheer overlaten, dat vastgoedbeheer wordt genoemd. Bij de aankoop van onroerend goed wordt er doorgaans een hypotheek aangevraagd en een koopovereenkomst opgesteld.

Roerend goed

Alle zaken die zichzelf verplaatsen of verplaatst kunnen worden, indien deze niet aan een stuk grond of gebouw vastzitten, worden gezien als roerende goederen. Dit zijn dus goederen die kunnen worden opgetild en verplaatst. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, inboedel en (huis)dieren. De ingebouwde keuken en badkamer waren oorspronkelijk roerende goederen. Maar aangezien deze nu bevestigd zijn aan het huis zelf, zijn het onroerende goederen.

Op welk moment hoort roerend goed bij onroerend goed?

Zodra roerend goed niet zonder schade verplaatst kan worden, maakt het deel uit van het onroerend goed en wordt het met de mogelijke verkoop mee verkocht. Een goed voorbeeld: Je koopt een huis, maakt het parket dan deel uit van het onroerend goed? Mits het parket zwevend is gelegd en eenvoudig er uit te halen is, dan is het roerend goed. Het parket hoort in dat geval dan niet bij het huis en neem je bij de koop niet vanzelfsprekend over. Is het parket vastgelijmd en kan deze niet zonder schade worden verwijderd? Dan maakt het deel van het huis en neem je deze bij de koop vanzelfsprekend over.

Toch zijn er ook een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld dakpannen. Deze kunnen weliswaar zonder problemen worden verwijderd, maar maken toch deel uit van de onroerende zaken. Dit komt omdat de woning zonder dakpannen niet is te gebruiken. Zorg dus altijd dat je met jouw vastgoedbeheer alle roerende en onroerende zaken goed in kaart brengt.