Verschillen tussen 3D en 4D 

Inhoudsopgave

Veel mensen weten niet goed wat nu echt de verschillen tussen 3D en 4D zijn. Bij 3D, oftewel, 3-dimensionaal gaat het om het 2D, een ruimtelijk object met een lengte en breedte, met daarbij toegevoegd de hoogte. Door die toevoeging ontstaat er hoogte, handig voor bijvoorbeeld modelbouw. Het verschil met 4D is wat lastiger uit te leggen. 

3-dimensionaal versus 3D 

De term 3D wordt meestal gebruikt om aan te geven dat er een diepte kan worden waargenomen. Er zijn tegenwoordig ook diverse 3D puzzels. Er zijn ook 3D-films, 3D foto’s en 3D-computergraphics. Hier gaat het alleen eigenlijk niet om een echte 3D, maar de suggestie van 3D. Het heeft in werkelijkheid dus nog de dimensie van een platte puzzel (2D). Je neemt 3D waar, maar dat is het niet. Er wordt daarbij gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld de techniek stereoscopie. Hierbij is er een beeld voor het linkeroog én een beeld voor het rechteroog. Het zijn echter geen 3D beelden, er wordt slechts de indruk gewekt da het beeld driedimensionaal is. Verder gebruikt men de term 3D ook voor de televisietechniek WoWvx. 

Leestip: verschil tussen 2D- en 3D-puzzelen.

4D en vierde dimensie

Bij 4D gaat het vaak om een 4D-film. Bij een 4D-film zijn er fysieke onderdelen toegevoegd aan de film, denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewegen van de stoelen. Voor wie het verschil zoekt tussen 3D en 4D zoekt echter veelal specifiek naar het verschil tussen 3-dimensionaal en 4-demensionaal.  

Bij de vierde dimensie gaat het om een extra dimensie in de ruimte. Een dimensie die voor ons niet is waar te nemen. Sommigen mensen interpreteren tijd als de vierde dimensie. Je kunt het zien als een extra onafhankelijke verplaatsingsrichting. De omgeving waarin een vorm zit, de ruimte, is gekromd en dijt uit. 

Met de vierde dimensie kan ook iets anders worden bedoeld: het boek De Vierde Dimensie. Dit boek gaat over wetmatigheden in onze wereld die onzichtbaar zijn, maar tegelijkertijd bepalend zijn voor succes. Het gaat in het boek over ‘het toeval’, wens en werkelijkheid. 

In de spirituele 4e dimensie wordt ervanuit gegaan dat we de staat tijd kunnen gebruiken. In de 4e dimensie bestaat alles tegelijkertijd: heden, verleden en toekomst.

Verschil tussen 3D en 4D

Als je het hebt over de verschillen tussen 3D en 4D is het dus zo dat je over het algemeen met 4-dimensionaal iets duidt wat voor een mens niet zo direct tastbaar of waarneembaar is.