Verschil tussen uitvaart, begrafenis en crematie

Wanneer iemand overleden is volgt er natuurlijk een uitvaart, begrafenis of crematie. Dit is nooit fijn om mee te maken, het is alleen wel handig om te weten hoe de gekozen vorm van afscheid er uit ziet. Het is alleen lastig om het verschil tussen deze vormen van afscheid te herkennen. In dit artikel laten we zien wat de verschillen zijn tussen de uitvaart, begrafenis en crematie.

Uitvaart

Een uitvaart is het gehele proces van afscheid nemen van een overledene. Dit kan dus een crematie of een begrafenis zijn. Een uitvaart bestaat dan ook uit verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is de openbaring, hier wordt het lichaam opgebaard en kunnen de naasten voor de laatste keer afscheid nemen met de persoon. Hierna volgt het echte afscheid nemen in de kerk of in de zaal. Hier kunnen mensen iets vertellen over de overledene en kunnen ze hun verhaal doen. Na dit praatje volgt de echte crematie of begrafenis. De uitvaart betekend dus echt het gehele proces van rouw. Dit zijn alle onderdelen, bij een begrafenis of crematie wordt er alleen maar gekeken naar de manier van het verplaatsen van het lichaam. De uitvaart kan meerdere dagen duren als de receptie er ook nog bij wordt gerekend. Het lichaam ligt namelijk een tijdje opgebaard voordat het verwerkt wordt.

Begrafenis

Een begrafenis houdt in dat iemand onder de grond begraven wordt. Dit kunnen mensen om verschillende redenen doen. Zo vinden veel mensen het een prettig idee dat ze nog bezocht kunnen worden bij hun graf als ze begraven zijn. De mensen die begraven worden liggen natuurlijk op de begraafplaats. Er zijn echter veel verschillende soorten begraafplaatsen. Zo heb je zelfs natuur begraafplaatsen, hier wordt je dus onder bijvoorbeeld een boom begraven. Een nadeel van een begrafenis is dat het ontzettend duur is. In de meeste gevallen betaald men namelijk een paar duizend euro voor een begraafplaats voor een bepaalde tijdsperiode. Wanneer je een aantal naasten in de loop van de tijd verliest dan kan het dus aardig in de kosten lopen.

Crematie

Een crematie is net even anders dan een begrafenis. Een crematie houdt in dat een persoon met kist in een soort oven wordt gestopt. Hier wordt het lichaam verbrand tot as, de as die overblijft krijgt men mee naar huis. De as kan vervolgens worden uitgestrooid op bijvoorbeeld een speciale plaats voor de overledene. Zo heeft de overleden persoon zijn as verstrooid op een plekje dat veel voor hem betekend. Een nadeel van een crematie is dat er vrij strenge regels staan ten opzichte van het verstrooien van de as. Zo mag je soms de as niet mee naar huis nemen en soms mag je de as op bepaalde plekken niet uitstrooien.

Bron: https://vanderspekuitvaart.nl/

Verschil tussen back-up en synchronisatie

Er zijn verschillende manieren voor het opslaan van belangrijke data en gegevens. De meest bekende vormen van opslag zijn een back-up en een synchronisatie. Veel mensen weten echter niet echt wat beide betekenen. In dit artikel laten we zien wat de verschillen zijn tussen een back-up en een synchronisatie.

Back-up van data

Een back-up is een manier van opslaan van je gegevens. Het kan zo maar eens voorkomen dat de harde schijf van je computer kapot gaat of dat je laptop wordt gestolen. Voor deze gevallen is het super handig als je een back-up hebt, ook wel een reservekopie genoemd. Het is een kopie van de belangrijke data van je harde schijf. Wanneer er dus iets met je laptop of computer gebeurd heb je altijd de (online) back-up nog. Deze vorm van opslaan is het veiligst en op deze manier heb je vrijwel altijd je gegevens weer terug. De back-up kun je zelf maken of kun je automatisch laten doen door middel van een back-up programma. Deze programma’s slaan nieuwe data automatisch op en maken er zelf een back-up van, zo hoef je dit allemaal zelf niet meer te doen.

Synchronisatie van data

Een synchronisatie werkt net iets anders dan een back-up. Hier wordt wel gewoon een kopie gemaakt, alleen gebeurd dit door opslag via het netwerk. De gegevens zijn dus digitaal opgeslagen op een soort van Cloud. Het voordeel hiervan is dat het veel minder opslag vereist, zo kun je dus bestanden opslaan zonder dat je datageheugen vol gaat zitten. Een synchronisatie is ook volkomen veilig, wanneer je jouw apparaat kwijt raakt kun je zo weer inloggen als je verbonden bent met een netwerk. Veel grote bedrijven maken gebruik van synchronisatie methodes, enkele voorbeelden hier van zijn Google, Facebook en LinkedIn. Wanneer je synchronisatie gebruikt kun je op ieder apparaat weer inloggen, je hoeft dus geen data over te zetten.

Grootste verschil in opslagmethodes

Het grootste verschil tussen beide vormen van opslag is dus dat bij een synchronisatie een netwerktoegang vereist is. De data wordt namelijk digitaal opgeslagen en het voordeel hier van is dat het minder geheugen kost. Een ander verschil is dat je met een synchronisatie altijd nog bij je gegevens kunt komen, je hoeft alleen maar opnieuw in te loggen met het netwerk. Het nadeel van een synchronisatie is dat je altijd verbonden moet zijn met een netwerk wil je jouw gemaakte werk opslaan. Wanneer er geen netwerk is kan de synchronisatie niet succesvol slagen. De meeste mensen maken gebruik van beide vormen van opslag, voor digitale data zoals inloggegevens wordt meestal synchronisatie gebruikt, voor het bewaren van bijvoorbeeld beeldmateriaal wordt er meestal een back-up gemaakt. Als doel hebben ze echter wel gewoon hetzelfde, dat is namelijk het opslaan van gegevens en digitale data.

Verschil tussen digitale handtekening, handtekening en paraaf

Er zijn verschillende manieren waarop je jouw identiteit kunt laten zien voor bijvoorbeeld een schriftelijk contract. Veel mensen hebben ooit wel eens gehoord van een handtekening, paraaf of digitale handtekening. Maar wat nu precies de verschillen tussen deze identiteitsvormen zijn weet bijna niemand. Er zijn echter grote verschillen tussen deze vormen en niet iedere vorm mag worden toegepast op elke ondertekening. In dit artikel laten we de verschillen zien tussen deze ondertekeningsvormen.

De handtekening

Een handtekening is een persoonlijke schriftelijke ondertekening, vaak van de naam van de persoon. Het wordt ook wel een signatuur genoemd. Het is een tekening van de naam in volledige vorm. De handtekening wordt gebruikt voor allerlei belangrijke ondertekeningen en contracten. Denk dus bijvoorbeeld aan de handtekening onder de hypotheek of onder het testament. Het voordeel van een handtekening is dat hij vrij lastig na te maken is, vrijwel niemand kan namelijk een handtekening precies namaken. Het nadeel van een handtekening is dat mensen die niet kunnen schrijven of lezen ook geen handtekening kunnen zetten, zij kunnen echter wel een paraaf maken.

De paraaf

Een paraaf is een afkorting van de volledige handtekening, de paraaf is dan ook meestal vrij kort en bestaat vrijwel altijd uit een of meerdere letters. Er is echter een groot verschil tussen de paraaf en de handtekening, de paraaf mag namelijk veel minder vaak gebruikt worden dan de handtekening. De handtekening is persoonlijker en moeilijker na te maken, de paraaf is simpeler en hierdoor is een vervalsing sneller mogelijk. Ook is het zo dat een paraaf niet volstaat voor belangrijke juridische documenten zoals een testament of huwelijksakte, hier is echt een handtekening voor nodig.

De digitale handtekening

Naast de handtekening en de paraaf is er ook nog de digitale handtekening, dit is een net iets andere vorm van identiteit. De digitale handtekening is het bevestigen van de identiteit door middel van technieken van de asymmetrische cryptografie, dit is een vorm van digitale ondertekening. Wanneer we kijken naar de digitale handtekening, dan zien we twee soorten algoritmen: een om te bevestigen dat de informatie niet is aangetast en de andere om de identiteit van de ondertekende te bevestigen. De combinatie hiervan is de digitale handtekening. Deze vorm van ondertekenen is lastiger om na te maken omdat het versleuteld wordt. Echter mag deze vorm van ondertekening ook niet worden toegepast op zeer belangrijke documenten en contracten.

Een ander verschil is dat een normale handtekening gecertificeerd kan worden door een speciale instantie. Deze instantie beoordeeld de authenticatie en controleert of er geen identiteitsfraude is gepleegd. Dit is niet het geval met de paraaf en digitale handtekening, deze kunnen moeilijker worden gecontroleerd en dat is dan ook de reden dat deze vormen niet mogen worden toegepast op belangrijke documenten.

Bron: https://stiply.nl/

Verschil tussen een schuimblusser en poederblusser

Wat is het verschil tussen een schuim- en een poederblusser?

Een schuim- en poederblusser vallen allebei onder de categorie brandblussers. Een apparaat om het vuur van een kleine brand mee te doven. Vaak zijn dit cilinders met blusmiddel dat onder druk staat en vervolgens kan door een opening het blusmiddel op het vuur worden gespoten. In huis ben je niet verplicht om een brandblusser te hebben, maar in veel openbare gebouwen is het noodzakelijk. Denk hierbij aan de kapper of een schoolgebouw.

Verschillende typen branden

Branden kunnen voorkomen in verschillende categorieën. Zo is een schuimblusser geschikt voor de soorten A en B. Bij klasse A branden hebben we het over het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier en kolen. Een klasse B-brand heeft betrekking tot vloeistofbranden zoals olie, benzine en alcohol. Een poederblusser is ook geschikt voor een A of B-brand maar kan daarnaast ook een brand bestrijden van klasse C. Dit zijn gasbranden zoals propaan, butaan of aardgas.

Je zou dus al gauw neigen naar het nemen van een poederblusser om deze ook gasbranden kan doven. Echter is het grote nadeel van poederblussers dat ze veel bijkomende schade aanrichten. Een poederblusser bestaat namelijk uit chemicaliën en zout en zout trekt vocht aan. Het poeder gaat overal tussen zitten en kunnen storingen aan apparaten en voertuigen veroorzaken. Een schuimblusser daarentegen bestaat uit water en schuim, het heeft een verkoelende werking en is niet schadelijk voor het milieu of personen die met de blusser bezig zijn. Je kan veilig blussen in de buurt van elektronica want schuim geleidt niet.

Bron: https://preventieshop.nl/brandpreventie/brandblussers/

Verschil tussen Delfts Blauw en Chinees porselein

Delfts Blauw vind je in menig toeristenwinkeltje en de meesten denken dan ook dat porseleinen servies een Nederlandse uitvinding is, maar niets is minder waar. Porselein kent haar oorsprong in China.

Chinees porselein en de opkomst van Delfts blauw

Chinees porselein was razend populair. Toen een langdurige burgeroorlog in China uitbrak en de aanvoer stokte, namen Delftse pottenbakkers de markt over. Zij beschilderden hun aardewerk nu met Chinese motieven en exporteerden het terug naar China. Met de tijd veranderden de motieven in Nederlandse voorstellingen zoals molens, landschappen en dieren. Vanaf het begin van de achttiende eeuw vervaardigden de Delftse vaklieden naast wit en blauw ook polychroom keramiek.

Delfts Blauw is geen porselein

Delfts Blauw is geen porselein, wellicht schrik je hier van. De term die sinds de zeventiende en achttiende eeuw afkomstig is klopt feitelijk niet. In Delft is er namelijk geen porseleinaarde verkrijgbaar als grondstof en dus kon er destijds geen porselein gemaakt worden. Delfts Blauw is gemaakt van majolica of plateel en is tinglazuur-aardewerk.

Ooit wemelde Delft van de pottenbakkerijen, maar vandaag de dag is er nog maar één over: De Porceleyne Fles.

Chinese imitatie van Delfts Blauw

Je bent er nu achter gekomen dat Delfts Blauw is geïnspireerd door het Chinese porselein. Het frappante is dat je tegenwoordig het idee kan hebben Delfts Blauw aan te schaffen, maar een imitatie uit China te bemachtigen. Het eerste wat je moet doen wanneer je een stuk Delfts Blauw in handen hebt, is het omdraaien en op de onderkant naar het merkteken kijken.

Bron: https://aronson.nl/

Verschil tussen kwantiteit en kwaliteit

De makkelijke uitleg tussen kwaliteit en kwantiteit is, kwaliteit is een hoedanigheid en kwantiteit is een hoeveelheid.

Kwaliteit

Met kwaliteit wordt bedoeld wat de status of situatie van een product is. Een fiets zonder banden is van een lage kwaliteit, maar een goede fiets met veel hulpmiddelen heeft een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft niet altijd te maken met de nieuwheid van een product. Een oud product kan nog altijd een hogere kwaliteit hebben dan een veel recenter product.

Kwantiteit

Kwantiteit echter is een hoeveelheid, hoe groot het aantal van een bepaald product is. Bijvoorbeeld het aantal fietsen of een ander hoeveelheid. De ideale wereld zou een hoge kwaliteit en kwantiteit hebben, dus veel producten die ook allemaal een hoge kwaliteit hebben. Maar in de praktijk gaan deze twee niet altijd samen en moeten er vaak afwegingen gemaakt worden.

Afweging tussen kwaliteit of volume

Deze afweging moet in veel bedrijfstakken gemaakt worden. Bij veel productie willen fabrieken liever dat er meer van een bepaald product is, om zo meer geld te verdienen, dan een hoge kwaliteit, iets dat meer geld kost. Maar ook bij werkstukken is dit verschil te zien. Veel opstellen vereisen een minimum aantal woorden. Deze verplichte kwantiteit zorgt ervoor dat iemand veel onnodige gaat typen, daardoor daalt de kwaliteit van een stuk tekst.

Deze twee begrippen gaan ook op bij vriendschappen, niet alleen materiële spullen. Je kunt een keuze maken tussen kwantiteit, veel vrienden die misschien niet allemaal goed bij je passen, of een paar goede vrienden, waar de kwaliteit hoger bij is.

Verschil tussen subjectief en objectief

Dagelijks hoor je wel de termen subjectief en objectief de revue passeren, maar niet iedereen weet het verschil tussen deze twee begrippen. Het kan ook lastig zijn deze te onderscheiden van elkaar, hier het verschil.

Objectiviteit

Objectiviteit zijn feiten, zij staan los van een mening en zijn dus ook onpartijdig. Dingen die je in school leert zoals formules zijn objectief, dit zijn feiten en staan volledig los van partijen of een bepaalde kleur. Veel kranten of andere nieuwsbronnen willen voor een volledige objectiviteit gaan, maar in de praktijk is dit nog erg moeilijk. Er zijn mensen bij die menen dat volledige objectiviteit ook eigenlijk niet bestaat. Zij menen dat bij bijvoorbeeld een artikel in de krant altijd wel een vleugje van een mening doorheen zit van de schrijver. Of dit nou bedoeld of onbedoeld is, om iets volledig neutraal opschrijven is erg lastig.

Subjectiviteit

Een artikel of reclame waar dus een duidelijke mening doorheen verweven is noemen wij subjectief. Het tegenovergestelde van objectief dus. De meeste reclames zijn volledig subjectief. In elke reclame hoor je wel waarom een bepaald product het beste is en waarom de concurrentie minder goed is, ook al is dit meestal niet waar of is er geschommeld met de feiten.

Kranten of nieuwssites zijn soms ook subjectief. De subjectiviteit is te voelen aan kleine nuance verschillen tussen bronnen of het is te voelen aan het nieuws dat naar buiten wordt gebracht. Zo worden sommige mensen slecht of goed afgebeeld door verschillende sites, omdat de schrijver of uitgever een bepaalde mening heeft.

Verschil tussen koosjer en halal

Bijna alle religies hebben wel regels als het gaat om voedsel en eten. Bij de islam noemen zij dit Halal en bij het Jodendom Koosjer, maar wat zijn de verschillen tussen deze twee?

Halal en Koosjer (kosher) betekenen toegestaan en geschiktheid respectievelijk en duiden allebei aan wat iemand binnen de religie mag eten. Maar ook medicijnen of cosmetica moet aan het label voldoen, om toegestaan te zijn binnen de religie. Beide begrippen hebben ongelooflijk veel overeenkomsten en de verschillen zitten in de details.

Het scheiden van vlees en zuivel

Bij het Jodendom moeten zuivel en vlees gescheiden blijven tot de maaltijd. Daarnaast moeten voor elke soort voedsel aparte pannen, messen en lepels gebruikt worden. Bij Halal is alcohol nadrukkelijk verboden, je mag geen alcohol drinken en maaltijden mogen niet met alcohol gemaakt worden. Alcohol is wel koosjer bij de Joden, daar wordt het ook vaak genuttigd. Bij religieuze ceremonies speelt wijn ook een grote rol, maar er zijn toch een paar koosjer regels voor alcohol.

Het slachten van vlees

Vlees is erg belangrijk en heeft ook bepaalde regels bij het Jodendom en de islam. Het Jodendom wil dat een dier geslacht wordt door een Joodse slager, dat is niet van belang bij de islam. Zij willen juist dat een dier op de juiste manier wordt geslacht, namelijk door de keel van het dier door te snijden om zo het bloed eruit te laten lopen. Bij het Jodendom moet een dier op dezelfde wijze om het leven gebracht worden. Heel belangrijk daarnaast is dat het dier niet verdoofd is wanneer het wordt omgebracht, een dier moet volledig gezond zijn om halal of koosjer te worden gemaakt. In de politiek is vaak de discussie te horen of dit nog wel kan tegenwoordig, of dat dit dierenmishandeling is.

Verschil tussen duiken en snorkelen

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen zwemmen, duiken en snorkelen? Daar gaan we nu op in.

Wat zijn de verschillen tussen zwemmen, duiken en snorkel?

Bij zwemmen hebben we het over boven water zwemmen, waarbij je niet of weinig zult duiken. Doe je dat wel, dan heb je geen snorkel of luchtfles (duikfles) bij je en zal je slechts een korte tijd en afstand onder water zijn.

Bij duiken verstaan we hier het duiken met een duikfles, duikbril en wetsuit. Deze uitrusting is buiten het water redelijk zwaar, maar kan redelijk comfortabel onder water gedragen worden omdat het gewicht dan minder zwaar is. Beginnend duikers moeten wennen aan de duiktechniek waarbij je via een mondstuk die aan de fles is verbonden zuurstof ontvangt. Is de zuurstof op dan moet je weer boven water komen. Vaak is dat binnen een uur, maar dit is afhankelijk per type fles.

Bij snorkelen maakt de duiker gebruik van een mondstuk die met een luchtpijp boven het water uitsteekt. De luchtpijp voorziet de duiker van verse lucht. De duiker heeft meestal ook een zwembril op, zodat hij goed onder water kan zien. De bril en snorkel zijn niet aan elkaar verbonden. Schiet de snorkel uit je mond of loopt deze van bovenaf vol met water, dan heb je geen toegang meer tot zuurstof en moet je even naar de oppervlakte toe zwemmen om het water uit de snorkel te krijgen.

Snorkelen met een snorkelmasker

Een nieuwe trend is ingezet die inspeelt op het verhelpen van de nadelen van duiken met een snorkel of duikfles. De beperkingen die duikers met deze duikmethodes ervaren worden verholpen met een snorkelmasker. Dit masker is een grote bril en snorkel in een, waarbij er geen apart mondstuk is die vastgebeten moet worden. Het snorkelmasker is zo ontworpen dat het niet kan beslaan en niet normaal gesproken niet met water kan vollopen. Enkel wanneer je te diep duikt en het uiteinde van de luchtpijp komt in het water dan zal je water binnenkrijgen. Dat is bij het traditionele snorkelen natuurlijk ook het geval.

Weet je nog meer verschillen tussen snorkelen en duiken?

Het kan natuurlijk zijn dat jij als fervent snorkelaar, duiker of surfer meer verschillen kent tussen snorkelen en duiken. Is dat het geval dan horen we het graag! Je mag natuurlijk altijd een reactie hieronder achterlaten.

Bron: https://snorkelmaskers.nl/